Rakentamisohjelmassa vuosille 2017-2026: Jakomäkeen ja Malmille uudet koulut

pihlajiston ala-aste
Pihlajiston ala-asteen koulu kuuluu peruskorjauskohteisiin, joita kiinteistövirasto on valinnut uuteen investointiohjelmaansa. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Helsingin kaupungin opetusvirasto valmistautuu kasvavien asuinalueiden koulurakentamiseen. Koillis-Helsingissä keskeisiksi koulurakentamiskohteiksi on kirjattu Jakomäki ja Malmi.

Malmilla kyse on lentokenttäalueen kaavaluonnoksesta, jossa on varaus kahdelle koululle. Aluetta ei ole vielä asemakaavoitettu ja yleiskaava on parhaillaan tekeillä. Opetuslautakunta päätti viime kokouksessaan esittää Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle, että ennen uusien koulujen rakentamista tulisi Hietakummun ala-astetta laajentaa.

Jakomäen koulurakentaminen liittyy nykyisten koulutilojen purkamiseen tai osittaiseen saneeraukseen ja laajentamiseen. Tarkempi suunnittelu on vielä kesken.

Opetuslautakunta käsitteli koulujen rakentamista ja vanhojen perusparannuksia omassa lausunnossaan, joka koskee kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaa vuosiksi 2017-2026.

Ohjelmassa on varauduttu investoimaan rahaa koulujen perusparannuksiin myös Pihlajistossa, Suutarilassa, Tapulikaupungissa ja Ylä-Malmilla.

Opetusvirasto on ilmoittanut, että tärkeintä 10-vuotisessa investointitarkastelussa on varmistaa tarvittavat peruskoulupaikat oppilaan asuntoalueella, koulutustakuun toteutuminen, terveellinen sisäilma ja lakisääteinen oikeus päivähoitopaikkaan.

Tilasuunnittelu edellyttää nopeaa ja oikea-aikaista yhteistyötä tilakeskuksen ja opetusviraston kesken.

Opetusvirasto ilmoittaa myös, että Helsingin kaupungin investointimäärärahan raami on riittämätön opetustoimen tilatarpeisiin. Ongelmaa on etenkin uudisalueilla, joissa joudutaan rakentelemaan tilapäisiä tiloja ennen pysyvien opetustilojen saamista.

Lautakunta kirjasi lausuntoonsa myös pyynnön, että yhteishankkeissa tilakeskus erittelisi hallintokuntien osuudet investoinneissa kokonaisuuden hallinnan helpottamiseksi. Opetuslautakunta toivoi lisäksi, että tilakeskus perustelisi kirjallisesti, miksi kaikkia opetusviraston valmistelun aikana esitettyjä ehdotuksia ei ole otettu huomioon.

Pirjo Pihlajamaa