Kiinteistölautakunta ehdottaa: Ormuspellon yritykset Tattarisuolle ja tilalle asuntoja

ormuspelto
Malmin palvelujen äärelle on noussut uusi Ormuspellon asuinalue, jota voisi kiinteistölautakunnan mielestä jatkaa asuntojen taakse jääneelle yritysalueelle. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin lentokenttäalueen kaavarungon laadinnan yhteydessä tulisi kartoittaa Malmin lentokenttäalueen länsipuolelle sijoittuvan Ormuspellon teollisuusalueen tontinvuokralaisten kiinnostus kehittää aluetta asuntokäyttöön, ehdottaa kiinteistölautakunta.

Muutos olisi lautakunnan mukaan pidemmän päälle maankäytöllisesti perusteltua, koska Ormuspellon teollisuusalue on uuden Ormuspellon pientaloalueen ja Malmin lentokenttäalueen rakentamisen johdosta jäämässä raskaine liikenteineen tiiviin kaupunkirakenteen keskelle liikenteellisesti hankalaan paikkaan.
Mikäli alueen kehittäminen osoittautuu mahdolliseksi, voisi Ormuspellon teollisuusalueen vuokralaisille osoittaa uudet tontit Tattarinsuon länsiosaan kaavoitettavalta yritystonttialueelta, toteaa kiinteistölautakunta.

Asia nousi esiin lautakunnassa viime torstaina, kun lautakunta antoi lausuntonsa Malmin lentokenttäalueen kaavarungon luonnoksesta.

Lautakunta hyväksyi virkamiestyönä syntyneen kaavarunkoa puoltavan lausunnon sellaisenaan. Lausunnossa kritisoitiin luonnosta muun muassa siltä osin, että se ei tuo riittävästi mahdollisuuksia Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteille.

Lausunnossa ehdotetaankin, että kaavan jatkotyössä tutkittaisiin mahdollisuutta sijoittaa työpaikka-alue myös Tattarisuon länsireunalle, jonne saisi runsaasti tontteja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille yrityksille. Tontit rajaisivat luontevasti asuinalueen yritysalueesta.
Lautakunnan mielestä luonnoksessa on hyvää Tattarisuon teollisuusalueen säilyminen ja osittainen laajennusmahdollisuus, joskin työpaikkojen synnyttämiseen se on riittämätöntä.
Lautakunta myös katsoi, että asuntojen rakentaminen Tattarisuon katuverkkoon tukeutuen on työpaikkaliikenteen ja asumusviihtyvyyden kannalta huono ajatus.

Pikaraitiotietä lautakunta kannattaa, mutta sen linjauksia olisi tutkittava tarkemmin.
Lautakunnan mukaan kaavarungossa aluetta halkaisevat liikenneväylät kunnioittavat hienolla tavalla Malmin lentokenttää. Lautakunta toivoo, että Suurmetsäntien siirron taloudellisuus tutkittaisiin kunnolla ennen lopullista päätöksentekoa.
Malmin lentokenttäalueen rakentamisessa lautakunta suosisi puuta ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia materiaaleja ja sallisi muiden materiaalien käytön aina, kun se olisi teknisesti tai taloudellisesti perusteltua.

Lautakunta pitää perusteltuna, että jatkosuunnittelussa tutkitaan kerrostalomaisen asuntotuotannon suosimista ja rakennustehokkuuden lisäämistä. Lautakunta pitää tärkeänä, että asemakaavatyö mahdollistaa kohtuuhintaisen ja hallintatavoiltaan monipuolisen asuntotuotannon.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliJakomäen kirjastoon pääsee omatoimisesti iltamyöhällä
Seuraava artikkeliErä niukassa alakynnessä