Taidetalon lukuja avattiin lautakunnassa

Pukinmäen taidetalo on joutunut ahdinkoon, koska kaupunki haluaa käypää vuokraa sirkusharrastajien käytössä olevista entisistä päiväkotitiloista. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Valtuutettu Kauko Koskisen valtuustoaloite Pukinmäen taidetalon puolesta on käsitelty kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. Lautakunta päätti antaa valtuustolle perinpohjaisen selvityksen taidetalon tilanteesta.

Lautakunnan vastauksessa kerrotaan, kuinka Pukinmäen alueen kulttuuripalvelujen sekä Pukinmäen taidetalon asioita koskevia toivomusponsia, valtuustoaloitteita sekä lausuntopyyntöjä on käsitelty kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksissa vuosina 2006–2012 ainakin kahdeksan kertaa.

Lautakunnalle osoitetuista lausuntopyynnöistä merkittävä osa on käsitellyt Pukinmäen taidetalon avustustason korottamista taloudellisten haasteiden voittamiseksi.
Nyt käsillä olevassa aloitteessa todetaan, että kiinteistöviraston tilakeskus vaatii taidetalon toimitiloista Erkki Melartinintiellä 26 000 euron vuokraa, jota taidetalo ei kykene maksamaan. Lisäksi aloitteessa todetaan, että taidetalon vuoden 2016 talousarvio on 47 000 euroa alijäämäinen, josta 26 000 euroa johtuu vuokrasta.

Lautakunta toteaa, että Pukinmäen Taidetalo –yhdistyksen toiminta-avustushakemuksessa vuodelle 2016 on vuoden 2015 tarkastettu ja vuoden 2016 alustava talousarvio. Talousarvion tulot ja menot vuodelle 2016 ovat 448 000 euroa. Talousarvio on tehty oletukselle, että yhdistyksen avustus vuodelle 2016 on 140 000 euroa. Talousarviossa on huomioitu menoissa Erkki Melartinin tien vuokra 26 000 euroa. Vuonna 2015 vuokra oli 4 300 euroa. Lisäksi talousarviossa on menoihin varattu 15 000 euroa johtuen vuosien 2011–2013 alijäämästä.

Lautakunta kertoo, että avustusta ei voi käyttää aiempien tappioiden kattamiseen, joten valmistelussa ei voida huomioida kyseistä menoerää budjetissa. Kulttuurikeskukselle toimitettu talousarvio on laadittu epärealistisesti oletukselle, että toiminta-avustus kasvaisi 44 800 euroa (47,1 %), 99 200 eurosta 140 000 euroon.

Pukinmäen taidetalon avustus on lautakunnan mukaan kasvanut viime vuosina huomattavasti enemmän kuin vastaavien toimijoiden. Lautakunnan myöntämä toiminta-avustus ei ole sidoksissa vuokrien tai palkkojen muutoksiin, vaan perustuu aina kokonaisharkintaan. Toiminnan oma-aloitteinen laajentaminen ei myöskään ole peruste avustuksen korottamiselle vaan toiminnan laajuus on suhteutettava käytössä oleviin resursseihin ja toimija toteuttaa mahdolliset toimintansa laajennukset omavastuisesti, sanoo lautakunta.

Viime vuosina Pukinmäen taidetalon toiminta on huippuvuosiinsa nähden supistunut. Oppilasmäärien vähenemisestä huolimatta taidetalon avustustasoa on tarkistettu lähes vuosittain ylöspäin.

Pukinmäen taidetalon tukitaso on lautakunnan mukaan linjassa vastaavien taidelajien avustustasojen kanssa. Yksin kaupungin tuella ei voida saavuttaa sellaista julkisen tuen kattavuutta toimintamenoista, joka valtionosuutta saavissa oppilaitoksissa saavutetaan valtion ja kaupungin yhteistuella, lautakunta toteaa.
Oppilaitos on voinut toimia Erkki Melartinin tien tiloissa poikkeuksellisesti ilman vuokrakustannuksia usean vuoden ajan. Lautakunnan mukaan voidaan arvioida, että oppilaitoksella on ollut koko ajan tiedossa, että tilojen vuokranmaksu käynnistyy, kunhan tilan vuokraussuhteet ovat selvinneet. Oppilaitoksella olisi ollut taloushallinnon näkökulmasta aikaa varmistaa vuokramaksukykynsä oman taloussuunnittelunsa puitteissa. Oppilaitos ei myöskään voi edellyttää kaupungin avustusten jatkuvaa kasvamista oppilaitoksen toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi ja toimintansa sopeuttamisen keskeiseksi keinoksi.

Lautakunta pitää aloitteen tavoin tärkeänä sitä, että Pukinmäen taidetalon talous on saatava tasapainoon. Oppilaitos on alueellaan merkittävä taidekasvatuspalveluiden tuottaja. Pukinmäen taidetalon tarjoaa opetusta kaikissa taiteen perusopetuksen taiteenlajeissa. Taidetalon alla toimii erillisinä kuvataide-, musiikki-, sanataide-, sirkus-, teatteri- ja tanssikoulu.

Kulttuurikeskuksen näkökulmasta oppilaitoksen talouden haasteellisuutta vähentäisi opetuksen sirpaleisuuden karsiminen ja keskittyminen koulun ydinopetusalueisiin. Lautakunta huomauttaa, että musiikin ja kuvataiteen opetuksen osalta Pohjois-Helsingin alueella toimii useita palveluntarjoajia, joiden opetuksen piiriin alueen lapset ja nuoret voivat hakeutua.
– Keskittämällä opetustarjontaansa, tarkastamalla osin lukukausimaksujensa tasoa sekä painottamalla ryhmämuotoista opetusta oppilaitoksella on mahdollisuus tasapainottaa taloutensa, lausuu lautakunta.

Se lisäsi virkamiestyönä tehtyyn tekstiin vielä kappaleen, jossa muun muassa myönnettiin oppilaitosten julkisen tuen määrissä olevan suuria eroja, mikä johtuu ennen kaikkea valtionosuuden epätasapainosta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliJo kolmas Rajat kiinni! -mielenilmaisu Erätiellä
Seuraava artikkeliErällä voitokas päätös ennen puolivälierähuumaa