Vantaa ehdottaa Helsingille: Kaupungeille yhteinen maauimala!

Vantaan ja Helsingin rajalla on Slåtmossenin luonnonsuojelualueen reunassa entinen soranottopaikka, jonka hiekkakuopat ovat kesällä uimakäytössä. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Vantaan kaupunki ehdottaa Helsingille, että se poistaisi yleiskaavaehdotuksesta asuntovaltaisten kaavamerkinnän Jakomäessä Somerikkotien itäpuolelta ja korvaisi sen viher- ja virkistysaluemerkinnällä.

Samalla kaupunkien rajan molemmin puolin levittäytyvälle hiekkakuoppien alueelle voisi kehittää uuden maauimalan, joka toimisi kaupunkien yhteisenä vetovoimakohteena.

Vantaa ottaa kantaa myös liikennekaavailuihin Jakomäessä. Jakomäen Huokotien pohjoispuolelle Vantaan rajan tuntumaan on Helsingin yleiskaavaehdotuksessa määritelty lähikeskus ja asuntovaltainen alue. Sieltä on merkitty Huokotieltä pääkatuyhteys Somerikkotielle etelän suuntaan, mutta ei pohjoiseen. Tämä Lahdenväylän itäpuolinen yhteystarve on Vantaalle niin merkittävä, että Vantaa ehdottaa pääkatuyhteyden jatkamista myös Huokotien pohjoispuolelle Vantaan rajaan saakka. Katuyhteys yhdistyisi Vantaalla Rajatiehen.

Lisäksi Vantaa esittää, että Helsingin yleiskaavassa luovutaan kokonaan kaupunkibulevardin suunnittelusta Lahdenväylälle. Myös Porvoonväylä on Vantaan mielestä haastava.
– Lahdenväylä ja Porvoonväylä ovat vaikeimpia muuttaa bulevardeiksi, koska ei ole olemassa paikkaa, missä näiden kahden moottoritieluokkaisen valtakunnallisen pääväylän liikenne voisi edes teoriassa siirtyä raiteelle, katsoo Vantaa.

Liikennejärjestelmän muuttaminen ei onnistu yhden kaupungin voimin, vaan edellyttää Vantaan mielestä valtion ja seudun yhteistyötä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPelastushelikopteri Ranskasta saapui
Seuraava artikkeliHumanoidirobotti ohjaa taukovoimistelua Hiidenkivessä