Ilmanlaadun mittausasema ei kyttää omakotiasukasta

Laaksotielle on tullut mittari, jollainen oli Tapanilassa vuonna 2013. KUVA HSY

Aivan Laaksotien alkuun on ilmestynyt vuoden alussa peräkärry, johon on nostettu ilmalaadun mittausasema. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tuoma asema imee paikallista tietoa pientaloalueen ilman laadusta.

Pientaloalueiden ilmalaatua ja etenkin puupolton vaikutuksia tutkiva siirrettävä asema ei ole ollut vähään aikaan Helsingissä. Tänä vuonna oli taas Helsingin vuoro, ja mittauspaikaksi tuli etsinnän jälkeen Puistola.
– Kyseessä on isohko kärry, jossa oleva mittausasema kerää meille yhdeltä paikalta minuuttidataa vuoden ajan. Asukkaat voivat seurata mittaustuloksia netistä, jonne tiedot päivittyvät tunnin välein, kertoo HSY:n Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen.

Puistolaa ei valittu tutkimuspaikaksi siksi, että alueelta tulisi erityisen paljon Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle valituksia piippujen tupruttamista epäpuhtauksista ja hajuista. Puistola valittiin, koska mittauspaikaksi halutaan malliesimerkki omakotialueesta, jonka rakennuksia lämmitetään myös puilla.
– Me emme etsi mitään roskanpolttajaa. Jos joku lämmittää aseman vieressä puulla, on luonnollista että mittaustulos nousee. Me vertaamme tuloksia ohjearvoihin, ja tietenkin jos ne alkavat ylittyä, pitää tilanteelle tehdä jotain, koska ilmassa voi olla syöpävaarallisia aineita. Mutta yksittäiselle asukkaalle ei mittauksissa ole koskaan seurannut mitään.

Myllynen ei usko, että puupolton täyskielto on oikea tie parempaan kaupunki-ilmaan.
– Tarjotaan mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Pyrimme vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että poltetaan kuivaa puuta. Onhan tässä kyse ihmisten terveydestä.

Vastaava mittari jatkaa mittauksia Espoon Lintuvaarassa. Myös Vartiokylän pientaloalueella on yksi pysyvistä mittausasemista. Ilmanlaadun mittausasemat löytyvät osoitteesta www.hsy.fi/mittausasemat.

HSY:n mittausasemilla seurataan muun muassa hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin pitoisuuksia.
Mitattavia puunpoltossa syntyviä ilmansaasteita ovat muun muassa pienhiukkaset ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet.
Ilmansaasteista voivat saada oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaat sekä pienet lapset, jotka voivat vähentää oireitaan seuraamalla ilmanlaatutilannetta.

Laaksotielle parkkeeratun kärryn laidalta löytyy koodi, jonka avulla ilmalaatua voi seurata omalla kännykällä saastetyypeittäin.
– Olettaisin, että tulisijojen käyttö näkyy iltaisin kylmällä ilmalla. Keväällä esiin tulee katujen pölyisyys, Myllynen ennustaa.
Tuulten ja ilmanpaineen vaihteluiden mukana mittaustuloksiin voi tulla vaihtelua. Tyynellä säällä savut jäävät paikalleen. Mittarin keräysalue on muutama sata metriä, mutta tuulet saattavat kuljettaa päästöjä kauempaakin.
– Puupoltosta tulee samoja pienhiukkasia kuin pakokaasuista. Jos kukaan ei lämmitä tulipesää ja tuulee Kehältä päin, voi mittarin värähdys johtua myös liikenteestä.

Pirjo Pihlajamaa