VTM Heidi Hållman luotsaa Pohjoisen nuoria

Heidi Hålman astuu huomenna Pohjoisen nuoristyön osaston osastopäälliköksi. KUVAKAAPPAUS NUORISOASIANKESKUKSEN YOUTUBE-TILILTÄ

Nuorisoasiainkeskuksen uusi organisaatio astui voimaan vuoden alusta. Sen myötä Nuorisoasiainkeskus siirtyy toimintoperustaisesta organisaatiosta alueperustaiseen organisaatioon.

Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: Pohjoinen, Itäinen ja Läntinen nuorisotyön osasto sekä Kehittämisosasto.  Uudet päälliköt aloittavat 7.1.2016.
Pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäälliköksi on valittu valtiotieteiden maisteri Heidi Hållman, ja osastoon kuuluu viisi nuorisotyöyksikköä.

Pohjoinen nuorisotyön osasto vastaa nuorisotyöstä Pohjois-Helsingissä ja Koillis-Helsingissä. Pohjoisen nuorisotyön vastuulle kuuluu huolehtia myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta helsinkiläisessä nuorisotyössä.

Osaston Viikin nuorisotyöyksikköä vetää Lea Packalen, Malmin nuorisotyöyksikköä Martti Poteri
ja Koillinen nuorisotyöyksikköä Mirja Silajärvi.

Jokainen osasto vastaa oman alueensa nuorisotyöstä sekä omasta kehittämisvastuustaan. Pohjoiselle kuuluu vastuu kohdennetusta nuorisotyöstä ja ehkäisevästä päihdetyöstä.  Itäisen nuorisotyön osaston vastuulle tulevat kansalaistoiminta (Ruuti) ja ympäristökasvatus. Kehittämisosasto vastaa kansalaisjärjestöjen tuesta, suunnittelusta, viestinnästä, digitaalisuudesta, Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verkestä sekä henkilöstö- ja talousasioista. Osastolle kuuluu lisäksi vastuu Nuorten hyvinvointikertomuksesta.

Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio sanoo organisaatiomuutoksen johtuvan siitä, että nuorisotyön toteuttamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin eri asuinalueiden erilaisuus.
-Tärkein tavoite tässä on saada nuorille enemmän valtaa vaikuttaa siihen, millaista nuorisotyö on heidän omalla asuinalueellaan. Ensi vuonna yli 3000 nuorta osallistuu nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, Laitio kertoo.

Organisaatiouudistusta rakennettiin parivuotisen suunnantarkistuksen pohjalta, joka aloitettiin pian sen jälkeen, kun nykyinen nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio astui virkaan lokakuussa 2013. Suunnantarkistus aloitettiin haastattelemalla yli tuhatta nuorta, jotta saataisiin selville kuinka Helsinki voisi olla parempi paikka nuorille, ja miten nuorisoasiainkeskus voisi siinä tukea.

1.1.2016 uudistui myös nuorisotyöyksikköjen aluejako. Pääosa esimiehistä vaihtaa yksikköä.

Teija Loponen