Viikissä kehitetään kimppakulkemista

Viikissä tutkitaan lasten kimppakuljetuksia vaikkapa bussilla. KUVA TL

Helsingissä on käynnissä Joukkovoimalla harrastuksiin -hanke, jossa pyritään kehittämään kestävän liikkumisen mahdollisuuksia lapsiperheiden arjessa. Viikin alueella kokeiluun osallistuu joukko salibandyn pelaajia ja sirkuskoululaisia.

Hankkeessa tarkastellaan lasten harrastusmatkojen kulkutapoja Pakilassa ja Viikissä. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti ympäristön kannalta kestävät kulkutavat, kuten kävely, pyöräily ja joukkoliikenne sekä erilaiset kimppakulkemiset, joissa joukko lapsia kulkee harrastuksiin yhdessä joko henkilöautolla tai käyttäen kestäviä kulkutapoja.
Hankkeessa on käynnistetty kokeiluja, joissa lapset kulkevat harrastuksiinsa joukkoliikenteellä tai pyörällä.

Joukkovoimalla harrastuksiin -hanketta edelsi Viikin ja Pakilan lapsiperheille suunnattu postikysely, joka tuotti tietoja 490 perheen kulkutavoista ja harrastusmatkatiedot 668 lapsesta.
Lasten yleisin tapa kulkea harrastuksiin oli vanhemman kyydissä henkilöautolla. Kyselyyn osallistuneista perheistä 55 prosenttia ilmoitti eniten harrastavan lapsen harrastusmatkojen pääasialliseksi kulkutavaksi henkilöauton. Jos lapsi kulki harrastukseen vanhemman kanssa yhdessä, kulkuvälineenä oli pääasiassa auto, sillä jopa 73 prosenttia lapsista ei kulkenut koskaan harrastukseen vanhemman kanssa julkisilla liikennevälineillä ja 68 prosenttia ei vastaavasti koskaan pyöräillyt harrastukseen vanhempansa kanssa.

Järjestely, jossa aikuinen saattaa joukon lapsia harrastukseen jollain muulla välineellä kuin henkilöautolla, oli vastaajille kimppakyytiä vieraampi. Vastaajista 35 prosenttia ei ollut kuullutkaan järjestelystä, jossa yksi vanhempi vie useamman lapsen harrastukseen kävellen, pyörällä tai julkisella liikennevälineellä. Omakohtaista kokemusta tällaisesta järjestelystä oli 20 prosentilla vastaajista.

Samoin järjestely, jossa lapset kulkevat keskenään harrastuksiin kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä, oli melkein kolmannekselle vastaajista täysin vieras. Vastaajista 27 prosentilla oli tästä omakohtaista kokemusta.

Haastateltavilta tiedusteltiin myös kiinnostusta kahta uudenlaista kulkutapaa kohtaan. Kutsuplus-palvelua piti hyvin tai jokseenkin kiinnostavana lasten harrastusmatkojen kulkutapana 56 prosenttia vastaajista.

Viikissä herätti kiinnostusta ajatus kävelevästä tai pyöräilevästä ”harrastusbussista” jossa aikuinen saattaa harrastuksiin useita lapsia.
Perheet olisivat kiinnostuneita kokeilemaan uusia kulkumuotoja, jos kokeilu tehtäisiin helpoksi esimerkiksi niin, että harrastusorganisaatio tarjoaisi sitä jäsenilleen.
Uusien kulkumuotojen kokeiluun oli kiinnostusta erityisesti siinä tapauksessa, että muut perheet jo käyttäisivät niitä. Erityisesti Viikissä asuvat vastaajat myös uskoivat, että heidän omalla asuinalueellaan löytyisi kiinnostusta uusia yksityisautoilua vähentäviä kulkutapoja kohtaan.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin linja-autoilun historiaa:Lava-autoista Chevroleteihin
Seuraava artikkeliSotilaiden taisteluharjoitukset tärisyttivät ilmatilaa