Lentokentän tienoilla aiotaan rakentaa noin 30 vuotta

lentokentän kaavarunko
Kaavarungossa esitetään yleispiirteissään alueen kortteli- ja viherrakenne. KUVA HELSINGIN KAUPUNGINSUUNNITTELUVIRASTO

Malmin lentokentän alueen kaavarunkoa on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnan eilisessä kokouksessa. Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia.

Suunnitelmissa Malmin lentokentän alue on korkeatasoinen sekä väestörakenteeltaan ja asumisvaihtoehdoiltaan monipuolinen asuinalue.
Asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Rakentaminen alkaisi noin vuonna 2020. Toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta.

Aluetta suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle. Heitä varten tulisi 1,2 miljoonaa kerrosneliömetriä, josta 100 000 on toimitilarakentamista sekä palveluita. Työpaikkoja olisi 2 000. Päiväkotien lisäksi tulisi kaksi uutta koulua. Alueen läpi menisi kaksi raitiotietä.

Alueelle jäisi muistumia kiitoradoista, avoimia tiloja ja pitkiä näkymiä. Aluetta kiertäisi ulkoilureitti, jossa voi hiihtää. Kivikon ulkoilupuistoon on kaavailtu siltaa yli Lahdenväylän.
Tattarisuo jäisi pitkälti nykyiselleen, paitsi että alueen etelä- ja pohjoispuolille suunniteltaisiin lisää toimitila- ja pienteollisuustontteja.
Lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö on tarkoitus suojella. Lähiympäristö luvataan suunnitella vanhaa kokonaisuutta kunnioittaen.
Fallkullan puoli kehittyisi opetuksen, urheilun ja kulttuurin käyttöön suojelutavoitteet huomioiden.

Kaavarunkoluonnoksesta on valmistunut laaja aineisto, johon voi tutustua kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla. Suunnittelulle on myös omat verkkosivut osoitteessa www.hel.fi/malmi. Kaupunkisuunnitteluvirastossa hankkeesta vastaa projektipäällikkö Tuomas Hakala.

Aineistosta löytyy muun muassa toteuttamisen vaikutukset ja viranomaisten kannanotot sekä kirjeitse tulleet 64 mielipidettä. Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät mielipiteistä sekä niiden vastineet.

Kaavarunko on asemakaavaan tähtäävä suunnitteluohje, joka kertoo yleispiirteisesti korttelit, viheralueet, liikenneratkaisut, palvelut ja virkistysmahdollisuudet.
Kaupunkisuunnitteluvirasto aikoo järjestää kaavarungosta vielä lausuntokierroksen, jonka tulokset on tarkoitus käsitellä johtopäätöksineen kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2016. Myös vaikutusten arviointi täsmentyy vuoden 2016 aikana.

Asemakaavoitus aiotaan aloittaa jo vuoden 2016 aikana. Uusi kaupunkirakenne jaettaisiin 7–10 osa-alueeseen, joista jokainen suunnitellaan erikseen omalla teemallaan. Ensimmäisinä valmistellaan Fallkullan, lentokenttärakennusten ja Tattarisillan alueen muutokset.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliViikissä käytetään jo tulevaisuuden sähkövarastoa
Seuraava artikkeliMosan yrityskortteli herää jouluun