Alppikylänhuippu kuntoon ja neljä muuta hanketta

Viiden kärkihankkeen lisäksi suunnitelmissa on selvittää Jakomäen reittiverkoston ja opastuksen selkeyttämistä sekä hiekkakuoppien ja kuvassa näkyvän Slåttmossenin alueen kehittämistä. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Jakomäen, Tattariharjun ja Tattarisuon aluesuunnitelman vuosille 2016 – 2025 on hyväksytty ohjeellisena noudatettavaksi. Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemän suunnitelman hyväksyi yleisten töiden lautakunta.

Suunnittelualueeseen kuuluu Jakomäki, Alppikylä, Tattarisuo ja Malmin puolelta Tattariharju lentokentän ulkoiluteineen. Alueen koko on noin 411 hehtaaria, josta katutilaa on noin 66 hehtaaria ja viheralueita 272 hehtaaria. Siitä puistoja on noin kaksi, peltoa ja niittyä noin 18 ja metsää noin 117 hehtaaria. Hoitoluokittamattomia viheralueita on noin 135 hehtaaria. Alueella asuu 6 331 ihmistä, joista 5 283 asuu Jakomäessä ja 1 048 Alppikylässä.
Aluesuunnitelman teko käynnistyi kyselyllä loppuvuodesta 2013. Kyselystä tiedotettiin kotitalouksiin ja yrityksiin lähetetyillä postikorteilla. Kyselyyn vastasi reilu sata asukasta ja karttamerkintöjä tehtiin noin 800.

Työn aikana on kehitetty aluesuunnitelmalle aivan uutta rakennetta ja konseptia. Myös vuorovaikutusta on pyritty kehittämään.
Alussa tehtiin tarveselvitys ja katu- ja viheralueiden kuntokartoitus. Varsinainen suunnittelutyö oli Jakomäen kirjastolla, jossa oli kaksi asukastilaisuutta, joissa sai kertoa alueen epäkohdista ja kehittämistoiveista.
Tattarisuon alueen yritysyhdistyksen kanssa oli yhteistyötä, josta tuli aluesuunnitelman keskeisiä hankkeita.

Metsäylioppilaiden osuuskunnan opiskelija haastatteli ulkoilureiteillä 9.-21.6.2015. Hän sai ulkoilijoilta yli sata vastausta.
Ylipormestarin asukasillan ja kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön turvallisuuskävelyltä saatu palaute on myös hyödynnetty aluesuunnitelmassa.
Lopputuloksena oli hankesuunnitelma seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Aluesuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden kustannusarvio on noin 3,4 miljoonaa euroa ja metsäisillä alueilla tehtävien toimenpiteiden noin 300 000 euroa.

Kaikkien aluesuunnitelmassa kartoitettujen yleisten alueiden kunnostus maksaisi noin viisi miljoonaa euroa.

Kymmenen vuoden toimintasuunnitelma
1. Tattarisuon alueen kehittäminen
2. Alppikylänhuipun kunnostaminen
3. Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Tattariharjuntien itäpuolelle välille Masuunikuja-Jarrutie
4. Tattariharjun teollisuusalueen katujen korjaus
5. Mätäspolun alueen korjaus

Pirjo Pihlajamaa