Jakomäkeen luvassa teatteria ja musiikkia

Jakomäessä saadaan seuraavien kolmen vuoden aikana kokea teatteritaidetta myös itse tehtynä. Taide maistuu kaikenikäisille, se koettiin muun muassa Pihlajamäen päiväkoti Louhikossa pari vuotta sitten, kun Kiasma kävi pitämässä siellä taidetyöpajoja. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuonna 2016 Helsingin mallin mukaisista kehittämisavustuksista kulttuuri- ja taidehankkeille keskusta-alueen ulkopuolella noin 376 000 euroa. Jakomäen kolmesta kohteesta hyväksyttiin kaksi.

Avustushakemuksia oli selkeästi enemmän kuin niitä hyväksyttiin.
Lähtökohtaisesti kolmivuotisiksi tarkoitettuihin hankkeisiin valikoitui 45 hakemuksen joukosta 12 kulttuuri- ja taidetoimijaa.

Helsingin teatterisäätiö, Helsingin kaupunginteatteri, saa ensi vuonna 46 000 euroa avustusta Jakomäessä toteutettavaa näyttömötaidetta varten. Pohjois-Helsingin bändikoululle myönnetiin 25 000 euroa Jakomäessä toteuttavaa musiikkihanketta varten.
Kolmivuotisen Estradilla Jakomäki-hankkeen aikana järjestetään erilaisia teatterityöpajoja, kertatapahtumia ja esityksellisiä kokonaisuuksia yhdessä jakomäkeläisten kanssa. Tavoitteisiin sisältyy jalkautua alueelle ja tutustua erilaisiin asukkaisiin ja asukasryhmiin sekä etsiä mukaan eri-ikäisiä ja –taustaisia ihmisiä. Jakomäen alueen identiteettiä  tehdään näkyväksi taiteen ja teatterin keinoin matalan kynnyksen toimintaa tarjoten. Lisäksi halutaan tukea ja kehittää pitkäjänteistä taidetoimintaa alueella ja kehittää yhteisöllisen teatterihankkeen mallia Kaupunginteatterissa sitouttaen samalla henkilökuntaa yhä enemmän osaksi yleisötyötä.

Pohjois-Helsingin bändikoulun Jakis –musikaali –hankkeen tavoitteina on Jakomäen asukkaiden, maahanmuuttajien, lastensuojelun piirissä olevien asukkaiden sekä työttömien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten voimaannuttaminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Hankkeen lopputuotteena syntyy musikaaliesityksen ohella osallistava yhteistyömalli, jossa asukkaita , yhdistyksiä ja muita alueellisia toimijoita saadaan mukaan yhteisiin projekteihin yhteisötaloissa.
Tavoitteena on myös yhdessä työskentelyn avulla ehkäistä muukalaispelkoa ja  -vihaa sekä vähentää jengiytymistä.

Jos avustussummia tutkaillaan asukasta kohden jaettuna, on Jakomäki selvästi kärjessä. Sinne asukasta kohden kohdistuva tuki on 13,3 euroa, kun seuraavana tuleva Maunula saa 7,4 euroa asukasta kohden.
Ilman avustusta jäivät esimerkiksi Pukinmäen taidetalo-yhdistys, Föreningen Luckan i huvudstadsregionen (Malmi) Kassandra (Pihlajamäki) ja Kulttuuriyhdistys LILA (Jakomäki).

Helsingin malli on alueellisen ja osallistavan kulttuurityön toimintamalli, jota pilotoidaan vuosina 2016–2018 Jakomäen, Kaarelan, Maunulan ja Vuosaaren kaupunginosissa.  Helsingin mallin avustuksia jaetaan kolmivuotiskauden aikana yhteensä lähes 1 130 000 euroa.

Toiminnan tavoitteena on tukea keskustan ulkopuolisten kaupunginosien yhteisöllisyyttä, myönteistä kehitystä ja profiloitumista. Tarkoituksena on luoda kaupunkilaisille uusia mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja taiteen tekemiseen arjessa. Tärkeitä asioita ovat vuorovaikutus ja dialogi asukkaiden ja taideorganisaatioiden välillä sekä pyrkimys löytää entistä monipuolisempia tapoja toimia ja löytää taiteelle ja kulttuurille uusia yleisöjä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliHetemaj ehdottaa munien rei’ittämistä
Seuraava artikkeliJoulun tulo yllätti