Kaupunki varaamassa uusia tontteja rakentamiseen

suutarila
Suutarila on yhä kasvava asuntorakentamisalue. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsinki on osoittamassa muun muassa Pihlajamäestä, Siltamäestä ja Suutarilasta uusia tontteja rakentamiseen.

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle tonttivarauksia noin 3800 asunnon rakentamista varten. Se tietäisi asuntoja noin 8 000 asukkaalle.
Tontit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, muun muassa Suutarilassa.

Tonteista noin 1 500 asuntoa vastaava määrä esitetään varattavaksi yksityisille rakennusalan toimijoille ja noin 1 050 asuntoa Asuntotuotantotoimistolle. Noin 1 250 asuntoa vastaava määrä esitetään luovutettavaksi erillisillä kilpailuilla.
Valtaosa, eli noin 80 prosenttia tonteista on kerrostalotontteja.

Käsittelyssä olevien tontinvarausten jälkeen kaupungilla on varattuna tontteja yhteensä lähes 20 500 asunnon rakentamista varten,  mikä varauskanta mahdollistaisi yli viiden vuoden tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon ja asuntoja yli 40 000 asukkaalle.

Kumppanuuskaavoituksella toteutettavia tontteja esitetään varattavaksi muun muassa Pihlajamäestä. Kumppanuuskaavoituksella pyritään löytämään toimijoita sekä korkeatasoisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja alueen tulevan asemakaavoituksen pohjaksi.
Valtion tukemaan opiskelija- ja nuorisoasumiseen esitetään varattavaksi noin 450 asunnon tuotantoa vastaava määrä, jolloin kaupungilla olisi varattuna tontteja opiskelija- ja nuorisoasuntotuotantoon noin 900 asunnon rakentamista varten. Kumppanuuskaavoituksen tarkentuessa voi opiskelija- ja nuorisoasuntotuotannon kokonaismäärä nousta huomattavasti suuremmaksikin.

Erilliseen ryhmärakennuttamishakuun esitetään varattavaksi viisi tonttia Siltamäestä sekä yksi tontti Laajasalosta.
Sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon esitetään varattavaksi tontteja ainoastaan Kontulan ja Pihlajamäen alueilta.

Rakennusalan kilpailun edistämiseksi ja uusien rakennusalan toimijoiden saamiseksi tontinvarauksia esitetään nyt uusille rakennusalan toimijoille Kruunuvuorenrannasta, Jätkäsaaresta, Mellunkylästä ja Siltamäestä.
Varausesityksen jälkeen varauskannasta noin 22 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 36 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 42 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.
Helsingin kaupunki pyrkii luovuttamaan vuosittain tontteja 3 600 asunnon rakentamiseen. Kokonaistavoitteena on, että Helsinkiin rakennetaan vuosittain 5 500 asuntoa.

Teija Loponen