Yleiskaavan raivausinto herätti kansallista kaupunkipuistoa ajavat

kaupunkipuisto
Tekeillä oleva yleiskaava luonnostelee asuntoja moniin historiaa huokuviin viheralueisiin kuten tähän jääkauden ajasta kertovaan Närepuistoon Pukinmäessä. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Joukko helsinkiläisiä asukasaktiiveja ajaa Helsinkiin kansallista kaupunkipuistoa, joka suojelisi pääkaupungin arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen kokonaisuutta.

– Suomeen on perustettu kansallinen kaupunkipuisto jo kahdeksaan kaupunkiin. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin, kertoo hankkeen aktiiveihin kuuluva  Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Veli-Pekka Kantanen.
Oikealla ajalla Kantanen tarkoittaa tekeillä olevaa yleiskaavaa, jonka karttasuunnitelmassa Helsingin monet viheralueet on parturoitu kaljuksi ja tilalle on soviteltu kymmeniä tuhansia asuntoja tulevaisuuden helsinkiläisille.

Kaikille avoimessa Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä on mukana yli 60 helsinkiläistä kaupunginosayhdistystä, useita muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä, ja lisää liittyy edelleen ympäri kaupunkia.
Koillis-Helsingistä mukaan ovat ennättäneet jo Malmin lentoaseman ystävät, Pihlajamäki-seura, Pukinmäki-Seura, Savela-Seura, Siltamäki-Suutarila-Seura, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ja Viikki-Seura.

Kansallista kaupunkipuistoa on ajettu Helsinkiin myös vuonna 2009 valtuutettu Pekka Haaviston (vihr.) tekemällä aloitteella sekä vuonna 2011 kahden kuntalaisen tekemällä aloitteella. Molempiin aloitteisiin ovat kuntapäättäjät vastanneet, ettei Helsinki tarvitse kansallista kaupunkipuistoa, koska täällä on Vantaanjoen molemmin puolin levittäytyvä ja merelle jatkuva Helsinkipuisto.
Nyt yleiskaavaluonnokseen on kuitenkin nipistetty tonttimaata sieltä täältä Helsinkipuistoa, ja muun muassa tämä on herättänyt asukasyhdistykset toimiin.

Asukasaktiivit keräävät parhaillaan verkossa ja tapahtumissa allekirjoituksia kansallista kaupunkipuistohanketta eteenpäin tuuppaavaan kuntalaisaloitteeseen. Jos nimiä kertyy vaadittava määrä, luovutetaan kuntalaisaloite Helsingin kaupungille.
Luvan kansalliselle kaupunkipuistolle antaa ympäristöministeriö kunnan hakemuksesta. Ministeriö haluaa pitää kansallisten kaupunkipuistojen määrän pienenä. Jaossa on enää pari arvonimeä.

Pirjo Pihlajamaa