Poliitikkojen pöydällä 87 kesämökkiä, 10 omakotitonttia ja uudet ryytimaat

havainnekuva
Havainnekuva kertoo miten viljelymaat, mökkipalstat ja omakotitalot sijoittuvat. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Ajatus kaavoittaa Keravanjoen varteen siirtolapuutarha syntyi keväällä 2010, jolloin mökeistä oli kova kysyntä etenkin Marjaniemessä. Paikaksi valittiin Suutarilan rantapuisto. Kaavan toteutuminen alkaa olla viimeistä poliittista päätöstä vaille valmis.

Keravanjoen nyt viljelyspalstoina ja virkistysalueena olevan rannan muokkaaminen 87 mökin kyläksi ja kymmeneksi pientalotontiksi ei ole saanut alueella vankkumatonta kannatusta.
Lisääntyvä liikenne, metsän ja kulttuurimaiseman menettäminen, sekä virkistysalueen privatisoiminen ovat nousseet esiin useissa mielipiteessä.
Vastalauseet on kirjattu vuorovaikutusraporttiin, jotka ovat luettavissa kaupunginhallituksen sivuilta tuoreesta esityslistasta. Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavaesitystä uudelleen maanantaina, koska jätti sen viikkoa aiemmin pöydälle.

Kaupunginhallituksen puumerkin jälkeen kaava on etenemässä valtuustoon, jonka jälkeen kaava saa lainvoiman, ellei siitä valiteta.
Kaava-alue on noin kymmenen hehtaaria. Sillä sijaitsee kuusimetsä, jota on tarkoitus kaataa noin 0,75 hehtaaria. Metsästä jää jäljelle noin 2,5 hehtaaria. Kaavaselosteen mukaan metsä pitäisi uudistaa lähivuosina ja silloin otetaan uusi maankäyttö huomioon.
Kaavoittaja katsoo, ettei Helsingin pitäjän kulttuurimaisema muutu huomattavasti. Se myönnetään, että näkymät osasta lähiympäristön asunnoista tulevat muuttumaan.
Rakentaminen ulottuu myös viereiseen Keravanjokeen. Sitä on tarkoitus kaventaa kaava-alueen itäreunassa. Rantareitti säilyy ja sinne johdetaan uusi puistokäytävä.

Mökkipalstat ovat kooltaan noin 200 neliömetriä ja niille voi rakentaa 20 m²:n suuruisen puutarhamökin ja pienen piharakennuksen.
Alueen huoltorakennus on 200 neliömetriä. Sitä voi kehittää julkisenkin käyttöön. Alueen yhteyteen tulee 55 autopaikkaa.
Pientalotontit tulevat Kiertotähdenkujalle. Sen viereisestä 0,6 hehtaarin palsta-alueesta on tehty kymmenen tonttia. Yhdelle tontille voi rakentaa noin 176 kerrosneliömetriä. Tonttien vieressä kulkee kunnallistekniikan verkosto, johon asunnot voi liittää.

Talotonttien alle jäävät reilu sata viljelyspalstaa korvataan tiivistämällä nykyistä palsta-aluetta ja laajentamalla sitä osin puistoon. Palstojen lukumäärä ei siis muutu, mutta uudet palstat ovat pienempiä.
Yksi palsta on poistettu ja muutettu puistoksi, koska sen rakennusala olisi sijainnut maanalaista johtoa varten varatulla alueella. Palstalle on otettu korvaava paikka pohjoisempaa puiston puolelta.
Viljelyalueen käyttöön tulee 27 autopaikkaa. Ne on sijoitettu metsän reunaan, nykyisin käyttämättömälle yhteisalueelle.

Nimistötoimikunta on päättänyt virallistaa nimet Suutarilan siirtolapuutarha (Skomakarböle koloniträdgård) ja Kiertotähden palstat (Planetlotterna).
Asemakaavan toteutus maksaa kaupungille noin 1,2 miljoonaa euroa. HSY on ilmoittanut, ettei se aio olla maksumiehenä noin 120 000 euron arvoisissa vesijohtojen siirtotöissä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliMalmin Mieslaulajat juhlivat laulaen
Seuraava artikkeliTeknologia on myös tyttöjen ala