Ilmailualue on poistumassa maakuntakaavan ehdotuksesta

KUVA TEIJA LOPONEN

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta valmistellaan parhaillaan kaavaehdotusta. Kaavan valmistelija esitteli tekeillä olevaa kaavaehdotusta maakuntahallitukselle sen kokouksessa viime viikon maanantaina.

Yksi kaavan merkittävimmistä muutoksista koskee Malmin lentokentän aluetta. Se on kaavaluonnoksessa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Merkintä on jäämässä kaavaehdotukseen.
Maakuntahallitukselle asiaa perusteltiin muun muassa sillä, että kentän suunnittelutilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Maakuntakaavaan aiotaan jättää rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvä RKY-merkintä, joka kaavan valmistelijoiden mielestä turvaa Malmin arvot riittävässä määrin.

Luonnoksesta tuli noin sata Malmin kentän ilmailukäytön säilyttämistä tukevaa mielipidettä sekä kolmetoista Malmiin eri tavoin liittyvää lausuntoa. Lausunnoista noin puolet kannatti Malmin säilyttämistä ilmailukäytössä. Perusteluissa mainittiin muun muassa kulttuuriympäristön ja virkistyksen arvot sekä Helsingin seudun kilpailukyky ja saavutettavuus.
Osa lausujista kannatti Malmin kentän muuttamista asuintaajamaksi. Kantaa perusteltiin kentän hyvällä sijainnilla valmiissa yhdyskuntarakenteessa sekä Helsingin asuntopulalla.

Maakuntahallituksessa istuu 14 uusmaalaista edustajaa kahdeksasta eri kunnasta. Helsingillä on viisi paikkaa, Espoolla kaksi ja samoin Vantaalla. Helsinkiä maakuntahallituksessa edustavat Matti Enroth (kok.), Arja Karhuvaara (kok.), Minerva Krohn (vihr.) Mika Raatikainen (ps.) ja Kaarin Taipale (sd.).
Kaavaehdotus on näillä näkymin tulossa nähtäville ja kommentoitavaksi vuoden 2016 alussa. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee maakuntavaltuusto, jossa istuu 77 jäsentä. Heistä 24 on Helsingistä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliTekemistä riittää
Seuraava artikkeliMPS:n ylpeydet voitokkaita, Ponnistajat ja PuiU tasuriin