Liikennemelun huipuiltakin pitää päästä suojaan

malmin asema sillalta
Malmille suunniteltavat uudet asunnot tulee suojata pääradan melulta. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta edellyttää, että Malmin asemanseudulle kaavoitetaan hiljaisia asuintiloja, jotta noin 600 uudisasukkaan ei tarvitse kärsiä junaradan ja autotien äänimaailmasta.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on tehty ympäristölautakunnan hyväksymä lausunto Malmille tekeillä olevaan asemakaavaan. Lausunnossa korostetaan, että asumisen sijoittaminen pääradan varrelle ja vilkkaan bussiterminaalin välittömään läheisyyteen tuo haasteita liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen torjumiselle.

Itse kaavaselostuksessa lukee, että radan läheisyydessä on haluttu kiinnittää erityistä huomiota junaliikenteen aiheuttamiin hetkellisiin melutasoihin ja tällä perusteella on joiltain osin korotettu julkisivujen ääneneristysvaatimuksia melutasojen ohjearvoista.
Ympäristölautakunnan mielestä kaavaehdotuksessa annetut äänitasoerovaatimukset täyttävät kuitenkin vain juuri melutason ohjearvot. Hetkellisiä rataliikenteen aiheuttamia meluhuippuja ei ole huomioitu.
Sama koskee bussiliikennettä, joka voi aiheuttaa hetkellisesti voimakkaita melutasoja. Etenkin yöaikaisten meluhaittojen ehkäisemiseksi kaavaehdotusta on syytä tarkistaa ääneneristysvaatimusten osalta, lausuu lautakunta.

Asuntoja tulee osoitteisiin Latokartanontie 2, 4 ja 5 sekä Malmin asematie 5 ja Latokartanontien ja Paavolantien väliin.
Kaavaehdotuksessa on annettu joillekin kortteleille määräys, jonka mukaan asuntoja ei saa suunnata yksinomaan kadun puolelle. Lautakunnan huomion mukaan yhdelle korttelialueelle kohdistuu kuitenkin voimakasta melua sekä Malminkaaren että Malmin asematien suunnasta, eikä rakennukselle juurikaan muodostu hiljaisia julkisivuja radan puolelle sijoittuvan rakennusalan alhaisemman kerrosluvun vuoksi. Siksi asuntojen avaaminen hiljaisen julkisivun puolelle ei onnistu.

Ympäristölautakunta alleviivaa, että kaavan tulee varmistaa, että kaikkiin asuntoihin tulee hiljaisia asuintiloja. Sen voi toteuttaa esimerkiksi viherhuoneilla, kaksoisjulkisivurakenteella tai julkisivun lisäosien avulla tai yhdistelemällä eri keinoja.
Myös keskustatoimintojen korttelialueelle aiheutuu melua sekä Latokartanontien että pääradan suunnalta. Myös tässä korttelissa tulee asumisen osalta varmistaa, etteivät asunnot avaudu yksinomaan melulähteiden suuntiin, toteaa lautakunta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPuistolalaisnaapurit alkoivat heti auttaa tulipalon uhreja
Seuraava artikkeliHuvi ja hyöty yhdessä