Toisluokkalaisia jäi iltapäivätoiminnan ulkopuolelle

kotinummi
KUVA TEIJA LOPONEN

Lukuvuoden 2015–2016 perusopetuksen iltapäivätoimintaan haki ennätysmäärä eli 6300 lasta. Paikkaa vaille jäävät 630 lasta ohjataan leikkipuistoihin.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa tai koulujen lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa. Toimintaa järjestävät koulut, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset tahot. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala. Jokaisessa noin 200 toimintapaikassa työskentelee toiminnasta vastaava ohjaaja ja lapsimäärästä ja tiloista johtuen muita ohjaajia.

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16 tai klo 17 toiminnan järjestäjästä riippuen. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikana eikä lauantaikoulupäivinä. Iltapäivätoiminta maksaa 80/100 euroa kuussa.
Iltapäivätoimintaan pystytään sijoittamaan ensi syksynä saman verran lapsia kuin viime lukuvuonna eli noin 5700. Hakuaika päättyi 30.4.2015.

Erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto opetusvirastosta kertoo, että kaikille määräaikaan mennessä hakemuksensa jättäneille 1.-luokkalaisille ja erityistä tukea saaville 1.–2.-luokkalaisille turvataan paikka ryhmämuotoisessa iltapäivätoiminnassa.

Noin 630 toisluokkalaista on jo saanut alkukuusta kotiinsa kielteisen päätöksen. Paikkojen ulkopuolelle jäänti johtuu kasvaneesta 1.-luokkalaisten määrästä. Myönteiset päätökset toimitetaan koteihin kesäkuun lopussa.
Koulujen iltapäivätoiminnan ryhmistä saattaa vapautua paikkoja kesällä ja vielä syksyllä toiminnan käynnistyttyä. Iltapäivätoiminnan koordinaattorit ottavat yhteyttä niihin huoltajiin, joiden lapselle voidaan tarjota vapautunutta paikkaa.

Varhaiskasvatusvirasto järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa myös kaikissa leikkipuistoissa. Ilmoittautumislomake avoimeen leikkitoimintaan palautetaan siihen leikkipuistoon, johon lapsi halutaan ilmoittaa. Toiminta on maksutonta ja avointa kaikille. Välipalasta veloitetaan kiinteä kuukausimaksu.

Leikkipuistojen iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua myös toimintakauden aikana. Lomake löytyy Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa -sivuilta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLiityntäpysäköintiä lisätään – maksullisuus mahdollista
Seuraava artikkeliAlatikkurilalaisen kiinteistön puolelta valui kolibakteereja jokiveteen