Liityntäpysäköintiä lisätään – maksullisuus mahdollista

Malmin asemalla liityntäpysäköintipaikoista osa on usein tyhjillään. KUVA TL

HSL:n tutkimuksen mukaan Helsingin seudulla jätetään arkisin yli 7000 autoa liityntäpysäköintipaikoille. Koillis-Helsingin liityntäpysäköinnistä valtaosa muodostuu täällä asuvien kulkuvälineistä, lähinnä vain Puistolan asemalle tullaan kuntarajan takaa.

Liityntäpysäköityjen autojen määrä vastaa yhden moottoritien aamuruuhkan välityskykyä ruuhkasuuntaan.
-Suurin osa liityntäpysäköintimatkoista tehdään kodin ja työpaikan välillä, tietää ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori HSL:n liikennejärjestelmäosastolta. Yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta autoilijasta ja pyöräilijästä jatkoi liityntäparkista joukkoliikenteellä. Hyvät liityntäpysäköintipaikat ja niiden joukkoliikenneyhteydet vähentävätkin merkittävästi työmatka-autoilua Helsingin seudulla. Ilman liityntäpysäköintiä lähes puolet HSL:n teettämään liityntäpysäköintitutkimuksen vastanneista autoilijoista autoilisi koko matkan joukkoliikenteen käyttämisen sijaan.

Ilman liityntäparkkia vain yksi pyöräilijä neljästä vaihtaisi autoon: heidän ykkösvaihtoehtona parkin sijaan olisi tehdä matka kävellen ja junalla tai metrolla.
Pyöräilijät pitävät tärkeänä liityntäpysäköintialueen laatua: he arvostavat runkolukittavia pyörätelineitä, sääsuojaa, valaistusta ja pelkäävät ilkivaltaa.

Autoilijat mainitsivat useimmin liityntäpysäköintialueen valintaperusteeksi sujuvan yhteyden junaan, metroon tai bussiin. Seuraavaksi eniten valintaan vaikuttivat parkkipaikkojen riittävä määrä ja se, että alue oli lähellä lähtöpaikkaa. Myös pyöräilijät arvostavat sitä, että liityntäpysäköinti on mahdollista lähtöpaikan, useimmiten kodin, lähellä.

Pyöräilijät ovat vannoutuneita ulkona liikkujia: talvella neljä viidestä jatkaa pyöräilyä tai vaihtaa kävelyyn. Vain neljä prosenttia vaihtaa talvella autoon. Pyöräilijät ovat myös reippaita ja joustavia: heistä yli puolet on valmiita kävelemään enemmän kuin 800 metriä asemalle tai pysäkille, kolmannes jopa yli kilometrin.

Autoilijat taas haluavat pysäkin kodin viereen: heistä yli puolet on valmis kävelemään korkeintaan 400 metriä.
HSL kehittää liityntäpysäköintiä yhdessä seudun kuntien ja valtion kanssa. Seudullisesti merkittäville liityntäpysäköintialueille on tavoitteena lisätä noin 6000 uutta autopaikkaa ja noin 8200 pyöräpaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.
-Liityntäpysäköintialueiden toteutuksessa sovelletaan uutta kustannusjakoperiaatetta, jossa jaetaan vastuuta liityntäpysäköintipaikan sijaintikunnan, käyttäjän kotikunnan ja matkan kohdekunnan sekä valtion kesken, kertoo HSL:n liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen.

Autoliityntäpysäköinnin maksullisuuteen varaudutaan ydinvyöhykkeillä. Ydinvyöhykkeeseen kuuluu muun muassa pääradan alue Rautatieasemalta Tikkurilaan. Koillisessa on vain Malmin aseman liityntäpysäköinti ollut maksullista.
Tutkimuksen aineisto kerättiin viime syksynä Helsingin seudun 14 kunnan liityntäpysäköintialueilla.
Tutkimuksessa jaettiin liityntäparkkeihin pysäköityihin autoihin ja polkupyöriin yhteensä 10 575 tutkimuslomaketta. Tutkimuksen vastausprosentti oli 28.

Miksi liityntäpysäköintiin?

Autoilijat:
– ajoneuvoliikenteen ruuhkat
– hyvät joukkoliikenneyhteydet liityntäparkista
– vaikeus löytää pysäköintipaikkaa
– auto on tarpeen osalla matkasta.

Pyöräilijät
– määränpäähän on pitkä matka pyörällä
– hyvät joukkoliikenneyhteydet liityntäparkista
– matkan nopeutuminen
– pyörää tarvitaan osalla matkaa

Teija Loponen

Edellinen artikkeliAutomatia aikoo viedä nostoautomaatin
Seuraava artikkeliToisluokkalaisia jäi iltapäivätoiminnan ulkopuolelle