Oppilaille nettilomake uhkatilanteista kertomiseen

Muun muassa Latokartanon peruskoulussa on avoinna runsaasti opettajan virkoja. KUVA TEIJA LOPONEN

Hiidenkiven peruskoulussa viime maaliskuussa käyttöön otettu uhkatilanteista kertova nettilomake leviää nyt useampiin kouluihin kokeiltavaksi.

Kahdeksassa Helsingin peruskoulussa ryhdytään kokeilemaan nettilomaketta, jolla voi ilmoittaa kokemastaan väkivallasta, tai sen uhasta. Kokeilussa ovat koillisesta mukana Hiidenkiven ja Latokartanon peruskoulut. Mukana on myös ala-ja yläasteita muualta Helsingistä.

Ilmoituslomakkeessa oppilas saa kertoa, mitä hänelle on tapahtunut ja miten tapahtuma on häneen vaikuttanut. Ilmoitukset menevät koulun kuraattorille, joka päättää jatkotoimenpiteistä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä seitsemän koulutyöpäivän kuluessa ilmoituksesta.
-Kokeilun tarkoituksena on saada selville, voidaanko tällaisen ilmoitusmenettelyn kautta puuttua oppilaiden kokemaan väkivaltaan. Jos tulokset ovat hyviä, laajenee toimintamalli jatkossa kaikkiin Helsingin kaupungin peruskouluihin, kertoo oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen opetusviraston perusopetuslinjalta.

-Jokaisen kokeilussa mukana olevan koulun verkkosivuilta löytyvän lomakkeen ei suinkaan ole tarkoitus korvata kontaktia kasvokkain aikuisten kanssa, vaan täydentää sitä. Lomakkeen avulla saadaan kerättyä yhteen tärkeää tietoa oppilaiden kokemista uhkatilanteista. Lomakkeen kautta voi myös olla helpompi ilmoittaa uhkatilanteesta, jos ensikontaktia ei halua ottaa kasvokkain, Nevalainen perustelee.
Nyt käyttöönotettu lomake on eri alustalla kuin Hiidenkiven koululla aiemmin kokeilussa ollut lomake.

-Emme tässä niinkään kerää uhkailujen määriä, vaan kokemuksia. Jos yksikin oppilas kokee saavansa avun nettilomakkeen kautta, on se hienoa, Vesa Nevalainen toteaa.
Hiidenkiven koulun kokeilulomaketta ei kovin paljon käytetty, mutta silti senkin kautta muutamat yksittäiset tapaukset saivat vietyä asiansa eteenpäin.
-Ilmeni, että jokunen oppilas oli kokenut, ettei heidän sanomaansa muutoin oltu otettu huomioon. Eli selvää hyötyä lomakkeesta oli ollut, toteaa Nevalainen.

Pilottihankkeessa mukana olevat koulut ovat ilmoittautuneet siihen vapaaehtoisiksi. Niissä päätetään itse, miten hanketta oppilaille markkinoidaan. Hiidenkivenkoulussa oppilaskunnan edustajat olivat mukana levittämässä siitä tietoa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTaiteen harrastus voi alkaa lahjakortista
Seuraava artikkeliSi-Su-Seura toivoo katkoa kurjistumisen kierteelle