Kentällä vankka kannattajakunta

Malmin lentokentän ja sitä ympäröivän luonnon haluavat useimmat kansanedustajaehdokkaat säilyttää. KUVA KIRSI RAUTIOLA

Seppo Laaksonen Pohjois-Koillisen Kehrän lentokenttäryhmästä toteutti Helsingin vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille kyselyn Malmin lentokentän tulevaisuudesta ja Koillisen Helsingin vihersormesta.
Vihreiltä ei vastauksia tullut lainkaan, paras vastausprosentti oli perussuomalaisilla, 76,2 %, keskustalla 68,2 % ja kokoomuksella 50 prosenttia.

Saatujen vastausten pohjalta yksinkertaisesti tulkitsemalla voitaisiin päätellä, että lentokentän olemassa oloa pitävät melkein kaikki ehdokkaat tarpeellisena.
Vihersormen säilyttämistäkin kannatetaan enemmistön toimesta. Monet vastaajat eivät tosin kerro tähän näkemystään, eivätkä siihen, kuinka paljon asukkaita alueella voisi olla tulevaisuudessa eli noin vuonna 2050, mihin tähtää Helsingin yleiskaava.
Kysely toteutettiin siten, että ensimmäinen kutsu vastaamaan lähetettiin sähköpostitse 19.3. ja sen jälkeen lähetettiin vielä kolme muistutusta.
Puoluekohtaiset vastausprosentit vaihtelevat suuresti.

-Erityisen yllättävää on, ettei vihreistä ole kukaan vastannut. Onko tähän syynä ehkä jokin puoluepäätös? Perussuomalaisten ja Keskustan vastaaminen on parasta, mutta myös Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien hyvä, selvittää Seppo Laaksonen.
Kehrässä ihmetellään, miksi vastauksia on tullut melko huonosti.
-Ikävää olisi jos tämä johtuisi siitä, ettei ehdokas halua kertoa kantaansa, jonka mukaan lentokenttää ja koillisen asukkaille tärkeää vihersormea ei tulevaisuudessa enää olisi. Epäilys on, että osa tällaisista mielipiteistä saattaa tästä syystä puuttua.

Perussuomalaisten ja keskustan enemmistö kannattaa kentän säilyttämistä, vaikka vastaamattomat olisivatkin eri mieltä. Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja RKP:n vastaajien enemmistö on samaa mieltä. Sosialidemokraateissa ja vasemmistossa on vain yksi ehdokas tätä mieltä. Edellinen heistä pitää vihersormea hyvin merkittävänä, mutta jälkimmäinen ei erityisemmin.
-Kysyttäessä mielipidettä siitä, tulisiko alue ottaa ensisijaisesti asuinkäyttöön, tuli vain vähän myönteisiä vastauksia. Hyvin moni ei ottanut kantaa ehkä siksi että eivät ole perehtyneet tilanteeseen riittävän hyvin. Toisaalta sopivan asukasmäärän kanssa yhteensopivia kaikki vastaukset eivät ole. Ilmeisesti nämä kaksi kysymystä ovat liian vaikeaselkoisia monelle., Laaksonen toteaa.
Teija Loponen

Kannattaa lentokentän säilyttämistä

Kok  
Juha Hakola
Eija-Riitta Korhola
Terhi Koulumies
Jarmo Nieminen
Tapani Ruokanen
Pertti Salolainen
Tiina Larsson
Pekka Majuri
Jaana Pelkonen
Sari Sarkomaa

PS
Marko Ekqvist
Jarmo Keto
Maria Landen
Pia Kopra
Markku Saarikangas
Olli Sademies
Marika Sorja
Antti Valpas
Mika Raatikainen
Tom Packalen
Nuutti Hyttinen
Mari Rantanen
Antti Korhonen
Tuula Salo
Seppo Kanerva
Krista Juurikko

SDP
Sinikka Vepsä

Kesk
Riku Eskelinen
Laura Kolbe
Timo Laaninen
Anne Majuri
Leena Pakkanen
Pekka Puska
Taru Päivike
Olli Rehn
Ville-Veikko Rantamaula
Jari Porttila
Teppo Säkkinen
Terhi Peltokorpi
Tapio Huttula
Markku Vuorinen
Timo Latikka

VAS
Riku Ahola

KD
Jaakob Happonen
Tuulikki Tepora
Hanna-Kaisa Simojoki
Paula Pennanen-Aitta
Terho Nikulainen
Sari Mäkimattila
Petteri Hiienkoski

RKP
Björn Månsson
Marcus Rantala
Sebastian Weckman
Max Janzon
Veronica Hertzberg

Ei kannata lentokentän säilyttämistä

SDP
Ville Jalovaara
Kaarin Taipale
Mirka Vainikka

VAS
Dan Koivulaakso
Kirsi Pihlaja

Kannattaa kenttää ympäröivän viher-ja ulkoilualueen ottamista ensisijaisesti asuinkäyttöön

PS
Jarmo Keto