Fallkullan kiilaan kerrostaloja

Nykyisen Fallkullan asuinalueen lähelle suunnitellaan uusia kerrostaloja. Kuva Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Suurmetsäntien, junaradan, Jäkälätien ja Jäkäläpolun sekä Joutsentien rajaaman Fallkullan kiilan alueelle on suunnitteilla kerrostaloja ja ehkä päivittäistavarakauppa Tapanilan aseman pohjoisen sisäänkäynnin tuntumaan.
Kaupunkisuunnitteluvirasto selvittelee myös liityntäpysäköinnin tarvetta. Erityistä huomiota ollaan kiinnittämässä hyvän jalankulkuympäristön ja Longinojan purouoman lähiympäristön suunnitteluun.
Suunnitelmat eivät koske nykyisiä Fallkullan alueen asuintontteja.

Nykyisellään suunnitelmaan kuuluvat alueet ovat asemakaavassa rautatiealuetta, puistoa ja suojaviheraluetta. Alueen eteläosassa on rakentamaton liiketontti ja pohjoisosa on kaavoittamatta. Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavia suunnitelmavaihtoehtoja on esillä 20.4.-15.5. Tapanilan kirjastossa. Niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/ksv: Nähtävänä nyt.
Kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuonna ja valtuuston käsittelyyn se tulee ensi vuoden puolella.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliInnostusta ilmassa
Seuraava artikkeliKentällä vankka kannattajakunta