Kulttuuria tasapuolisesti kaikkialle

Sirkusesityksiä on yleisölle tarjolla Malmilla muun muassa Pukinmäen Taidetalon toimesta. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikulan tavoitteena on tarjota kulttuuria tasapuolisesti aivan kaikkiin kaupunginosiin. Yhtenä toteuttamiskeinona on osallistavan alueellisen kulttuurityön malli.  
Tulevaisuudessa Jakomäessä saattaa olla sijoitettuna jopa sata Taidemuseon julkista taideteosta.

Kulttuurijohtaja Stuba Nikulan alustuksessa kävi ilmi esimerkiksi se, että Malmin, Pukinmäen ja Suutarilan oppilaat eivät käy yhtä aktiivisesti kulttuuri- ja taidelaitoksissa kuin Puistolassa ja Latokartanossa käydään.
-Toisinaan alueen aktiivisuutta voi lisätä esimerkiksi yksi yksittäinen opettaja, joka vie usein oppilaitaan kulttuuri- ja taidetapahtumiin, pohtii tähän syytä viestintäpäällikkö Terttu Sopanen Helsingin kulttuurikeskuksesta.

Kulttuurin kohdeavustukset jakautuvat nekin kovin suppealle alueelle ja on useita kaupunginosia, jonne ei avustuksia jaeta lainkaan. Esimerkiksi Malmilla, Latokartanossa ja Pukinmäessä taide- ja kulttuurilaitosten avustuksia jaettiin vuonna 2013 noin 18-4,5 euroa per asukas, kun Suutarilassa ja Puistolassa sekä Jakomäessä luku oli nolla.
-Haasteena on, ettei kaikkialta edes tule hakemuksia. Taiteilijoillakin on taipumus valita asuinpaikoikseen tiettyjä kaupunginosia, joissa myös toimitaan aktiivisesti, selventää Sopanen.

Keinot, joilla käytännössä Helsingin eri kolkkiin voitaisiin päästä tarjoamaan taide- ja kulttuurielämyksiä, on kartoittaa alueellisia rakenteita ja linkittää taidelaitoksia alueille ja sitä kautta vahvistaa rakenteita.
Aluetalojen uudenlainen rooli taas on toimia entistä enemmän yhdessä alueen yhteisöjen kanssa sekä osallistua alueen rakenteiden kartoittamiseen.
Hyvinkin yksinkertaiset asiat, kuten huonot liikenneyhteydet, saattavat vähentää kulttuuritarjonnan hyödyntämistä.

Helsingin tietokeskus on koostanut suuntaa antavan taulukon, josta selviävät suurpiireittäin vuoden aikana kulttuuritilaisuuksissa ja –tapahtumissa käyneet helsinkiläiset.
Siihen nähden, että koillisesta löytyy kaksi galleriaa, käydään taidenäyttelyissä Helsingin keskitasoa harvemmin, vastanneista vain 57 prosenttia kertoi käyneensä taidenäyttelyssä tai galleriassa viimeisen 12 kuukauden aikana. Alueiden keskiarvo oli 75%.

Teatterissa täkäläisistä kertoi 67 prosenttia käyneensä ja elokuvissa 71%. Kirjamessuilla oli vieraillut 27% ja kirjastojen palveluja hyödyntää 80 prosenttia vastanneista. Tanssi- ja balettiesityksissä käyneiden luku oli Helsingin pienin.

Näin rahaa on jaettu

Malmin kulttuuritarjonta on  runsasta, sillä Malmitalolla toimivat muun muassa musiikkiopisto, kuvataidekoulu, tanssiopisto ja käsityökoulu.
Malmin kulttuuritarjonta on runsasta, sillä Malmitalolla toimivat muun muassa musiikkiopisto, kuvataidekoulu, tanssiopisto ja käsityökoulu.

Kulttuurisuunnittelija Petteri Räisäsen mukaan kaikille kaupunginosille ei rahaa ole jaettu. Ilman on jäänyt muun muassa Suutarila.
Jakomäki on saanut 2000 euroa, Puistola noin 3000 euroa.
Jos tilannetta katsotaan asukasmäärän suhteuttaen, sai vuonna 2013 Puistola 0, 2 euroa per asukas, Jakomäki 0,4, Latokartano 5,1,  Pukinmäki 11,2 ja Malmi 18,4 euroa asukasta kohden. Rahat kohdistuivat taide- ja kulttuurilaitoksille.

Teija Loponen