Jakomäentie siirtyy ja kapenee

jakomäentie
Yleisten töiden lautakunta toteaa päätöksessään, että tontille tuleva pysäköintilaitos korvaa menetetyt kadunvarren parkkipaikat. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Jakomäentie kunnostetaan perusteellisesti Jakomäenkallion ja Vuorensyrjän välillä. Samalla Jakomäentietä siirretään vähän, jotta viereisen kerrostalotontin voi rakentaa uusimman asemakaavan mukaiseksi.

Jakomäentie 6:n tontilta purettujen kahden kerrostalon ja pysäköintikatoksen tilalle tulee uudet kerrostalot, joissa on aiempaa enemmän asuinneliöitä.
Taloille johtavaa tietä kavennetaan asuntotontin kohdalta kahdeksan metriä. Kadun koko leveydeksi tulee 11 metriä ja ajoradan leveydeksi seitsemän metriä. Tontin puolen reunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Nykyiset valaisimet siirretään uuden katulinjauksen mukaisesti kadun reunoille.

Kadun molemmin puolin rakennetaan linja-autopysäkit. Kadunvarsipysäköinti poistuu tontin kohdalta.
Jakomäentie 6:sta pohjoiseen rakennetaan kadun molemmin puolin pysäköintikaista ja kadun länsireunaan jalkakäytävä.

Katusuunnitelmasta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Suurmetsä-Jakomäki-seuralle.
Suunnitelmasta on tehty yksi muistutus. Siinä kritisoitiin poistuvaa kadunvarsipysäköintiä ja siitä aiheutuvaa pysäköintipaikkojen vähyyttä. Kadunvarsi on ollut päivittäin kymmenien autojen parkkipaikana. Muistuttaja huomautti myös, että suunnitelma estää Vuorensyrjä 3:n tontilta ajoneuvoliittymän Jakomäentielle.

Yleisten töiden lautakunta on vastannut muistuttajalle, että pysäköintialueita ei voi enää mahduttaa kadulle, koska katu kapenee. Lisäksi suunnitelma noudattaa uusinta, marraskuussa 2012 lainvoimaiseksi tullutta asemakaavaa, joka ei salli liittymää Vuorensyrjälle.
Muistutuksen tehneen mielestä kaupungin olisi ollut hyvä jättää liittymän mahdollisuus myöhempiä asemakaavoituksia varten. Tähän lautakunta ei ottanut kantaa.

Vuodessa kadun ylläpitoon tule menemään noin 12 000 euroa eli keskimäärin tonni per kuukausi. Itse rakentaminen maksaa veroineen noin 517 000 euroa.
Työhön on varauduttu tämän vuoden investointiohjelmassa. Katua kunnostetaan liki 6 000 neliömetrin kokoiselta alueelta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliTapahtumarikasta aikaa
Seuraava artikkeliViktor Klimenko äänessä Pihlajamäessä