MLY vaatii Piimiehen jääväämistä

KUVAAJA PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt Helsingin kaupungille selvityspyynnön yleiskaavan valmistelusta. MLY näkee, että julkisuudessa esitetyt lausunnot ovat asettaneet epäilyn yleiskaavalausuntojen käsittelyn asiallisuudesta.

-Yleiskaavaluonnokseen on jätetty satoja lausuntoja. Näistä suuri osa on koskenut Malmin lentoasemaa. Useat lausujat ovat edellyttäneet lentoaseman tulevaisuuden vaihtoehtojen tutkimista ja ilmailukäytön säilyttämistä, mukaan lukien kolme Helsingin lautakuntaa. Lentoasemalle on esitetty vaihtoehtoisia kehitystarkasteluja, joissa on yhdistetty lentotoimintaan liike- ja asuntorakentamista. Nämä on kaavamenettelyn mukaan otettava huomioon varsinaisen kaavaehdotuksen laadinnassa, kirjoittaa MLY.

Yleiskaavatoimiston toimistopäällikkö Marja Piimies on kuitenkin lehtihaastattelussa todennut, että asiaa ei aiota edes selvittää Malmin lentokenttäalueen jatkosuunnittelussa.

-Piimiehen lausumat ovat vastoin kaavakäsittelyn kirjainta ja henkeä ja myös tietosisällöltään virheellisiä. Johtavana virkamiehenä Piimies näin ilmoittaa jo etukäteen, ettei näiden lausuntojen ehdotuksia, sisältöä tulla ottamaan huomioon, MLY ihmettelee.

Yhdistys pyytää nyt selvitystä siitä, tullaanko Malmin lentoaseman osalta yleiskaavaan esitetyt lausunnot ilmailukäytön säilyttävistä vaihtoehdoista käsittelemään asianmukaisessa järjestyksessä.
MLY kysyy myös, voiko Piimies jatkaa yleiskaavan valmistelussa ja käsittelyssä ja jos voi, niin millä edellytyksillä?

-Miten tässä tapauksessa varmistetaan asiasta esitettyjen lausuntojen asiallinen käsittely? Haastattelussa esitetyt mielipiteet ovat nähdäksemme peruste jääviydelle asiassa, puheenjohtaja Timo Hyvönen kirjoittaa selvityspyynnössä.

– Esitämme, että yleiskaavan käsittelyyn osallistuvan virkamiesryhmän kokoonpano tarkastellaan kokonaisuudessaan ja todennetaan, ettei etukäteispäätöksiä ole tehty varsinkaan poliittisten tai muiden sitoumusten takia. Virkamiesten tehtävä on laatia kansalaisten ja luottamusmiesten lausuntojen pohjalta esityksiä, ei tehdä päätöksiä.

LISÄYS UUTISEEN: Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen on antanut MLY:n 13.3.2015 jättämään selvityspyyntöön vastauksen 17.3.2015. Sen mukaan jääviysongelmaa ei ole.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliVaalit lähestyvät
Seuraava artikkelitERÄvästi välieriin!