Helsingin Yrittäjät kannattavat lentoaseman säilyttämistä

malmin lentoasema
Helsingin Yrittäjien lausunnossa korostetaan Malmin lentoaseman tärkeyttä yritystoiminnan kannalta. Sen kautta saapuu myös liikematkustajia pääkaupunkiseudulle. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsingin Yrittäjien lausunnossa Helsingin yleiskaavaluonnoksesta korostettiin yritystoiminnan huomioon ottamisen tärkeyttä, pienteollisuusalueiden kehittämistä ja Malmin lentoaseman säilyttämistä lentokäytössä.

-Kaavan tulee olla lähtökohtaisesti mahdollisimman joustava. Yrityksille tulee olla kaavoitettuna riittävästi vaihtoehtoisia sijoittautumispaikkoja, jotta kaava mahdollistaa toimivan kilpailun ja kaupungin kasvun, lausunnossa todetaan.
Myös Helsingin merkitystä kansainvälistymisen osalta korostettiin.

Yritysten toimivan kilpailun kannalta on keskeistä, että Helsingissä on riittävä tontti- ja toimitilatarjonta ja eri toimialojen kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus sijoittua kaupunkiin.
-Yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia työpaikka-alueita, joten on tärkeää, että nykyisiä alueita kehitetään omina alueinaan.

Helsingin Yrittäjät korostavat, että Koillis-Helsinkiä kehitettävä yritysalueena. Kausunnossa kiitetään sitä, että Malmin alueesta ollaan muodostamassa nykyistä merkittävämpää aluekeskusta, jonka asemanseudun yleisilmeen kohentaminen on tarpeen.
-Alueen elinvoimaisuuden kannalta on olennaista, että alueella on monimuotoista yritystoimintaa ja työpaikkoja kuten Tattariharjun ja Tattarisuon pienteollisuusalue. Tattarisuon ja –harjun pienteollisuusalueen kehittämisen osalta on investointien ja sukupolvenvaihdosten onnistumiseksi vahvistettava, että yritysten vuokraoikeudet jatkuvat myös v. 2035 jälkeen.

Yrittäjien edunvalvontajärjestö ottaa kantaa myös lentoaseman kohtaloon.
-Valtio on lopettamassa toimintonsa Malmin lentokentällä ja alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että alueiden käytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen. Tällaista korvaavaa sijaintipaikkaa ei kuitenkaan ole osoitettu. Näkemyksemme mukaan Malmin lentokentän alue tulisikin säilyttää ilmailukäytössä, lausunnossa painotetaan.

HY toteaa, että Malmin lentokentästä on muodostunut suomalaisen ammatti- ja yleisilmailun keskus. Mikäli Malmin lentokenttä suljettaisiin, heikkenisi metropolialueen saavutettavuus erityisesti kansainvälisen liikelentotoiminnan näkökulmasta. Vapaalla aikataululla palvelevat paikalliskentät ovat yhä useammin liikelentojen kohteena ruuhkaisten suurkenttien sijaan. Muissa metropoleissa on yleisesti vastaavanlaisia lentokenttiä, jotka lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja luovat edellytyksiä monipuoliselle palvelutarjonnalle.
Malmin lentokentällä on keskeinen merkitys myös Suomen muille maakunnille, sillä se on ainoa vapaan aikataulun kenttä pääkaupunkiseudun ja maakuntien lentoasemien sekä pienempien lentopaikkojen välillä.
-Hyvän, nopean kentän läheisyys lisää alueen kiinnostavuutta yritysten toimipaikkana. Pienkoneilmailun lisääntyminen ja siihen liittyvän koulutus- ja harrastustoiminnan kasvu luovat osaltaan uutta liiketoimintaa pääkaupunkiin. Malmin lentokentän säilyttäminen ei myöskään sulje pois mahdollisuutta kaavoittaa alueelle asuntoja, yrittäjäjärjestö muistuttaa lausunnossaan.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMummokuusen kaverit katosivat
Seuraava artikkeliYmpäristökeskus patistaa HKR:ää kastelemaan epäterveelliset kadut