Viikki-Seura korostaa asuinalueensa ekologisia arvoja

eko-viikki
Viikki-Seura toteaa, että yleiskaavaluonnoksessa esitetty korttelitehokkuus ei sovi alueelle, koska se merkitsisi korkeiden kerrostalojen rakentamista Eko-Viikin eteläpuolelle. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Viikki-Seura edellyttää yleiskaavaluonnoksesta tekemässään kannanotossa, että kaikki lisärakentaminen alueelle tulee tehdä ekologisilla periaatteilla. Eko-Viikkiä ja Vanhankaupunginlahden Natura 2000 aluetta ei seuran mielestä saa vahingoittaa.

Seura muistuttaa yleiskaavoittajia ja Helsingin kaupungin päättäjiä siitä, että Viikki on maailmanlaajuisesti tunnettu ekologisena asuinalueena. Eko-Viikki on Suomen ensimmäinen ekologisesti suunniteltu ja monissa yhteyksissä palkittu asuinalue, johon tutustuu vuosittain suuri määrä ulkomaalaisia asiantuntijoita ja turisteja.

Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut kestävä, terveellinen ja muunneltava asuinympäristö. Eko-Viikin rakentamista varten on luotu ekorakentamisen kriteerit, ja kaikkiin toteutettuihin hankkeisiin on jo lähtökohtaisesti pitänyt sisältyä ekologista koerakentamista.
Eko-Viikki on rakennettu periaatteella, että Kevätkadun ja Tilanhoitajankaaren kerrostaloilta lähtien asuntojen korkeus laskee, jotta rakennuksissa voidaan hyödyntää vähäinenkin auringon valo ja lämpö lämmityksessä.

Seuran mielestä on itsestään selvää, että Viikintien varren pelloille rakentaminen huonontaisi ratkaisevasti lintujen elinolosuhteita ja rikkoisi Suomen antamia kansainvälisiä suojelusitoumuksia Ramsar-sopimuksen alla.
Vanhankaupunginlahti on Helsingin laajin ja tunnetuin luonnonsuojelualue, joka Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan muodostaa lähipeltojen kanssa etenkin linnustolle hyvin tärkeän alueen. Viikintien varren pohjois- ja eteläpuoliset pellot ovat keväästä loppusyksyyn asti linnuille tärkeä muutto-, ruokailu- ja pesintäalue.

Viikintien eteläpuoliset alueet ovat entistä merenpohjaa, johon nousee ajoittain tulva ja johon rakentaminen olisi myös erittäin kallista. Seuran mukaan on huomioitava, että museovirasto on nimennyt vuonna 2009 Viikin koetilan ja pellot valtakunnallisesti merkittävät Rakennetut Kulttuuriympäristöt (RKY) –suojeluohjelmaan.

Yleiskaavaluonnoksen positiivisena asiana seura näkee raideliikenteen kehittämisen. Seura huomauttaa, että raiderakentamisella ei saa vaarantaa Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueen olemassaoloa eikä Viikin peltojen rakentamisella saa kaventaa pesivien lintujen elinoloja.

Jos raidejokerin pysäkin lähettyville Tilanhoitajankaaren varteen aiotaan lisätä asutusta, se on syytä tehdä niin, että rakentaminen madaltuu itään päin mentäessä ja Eko-Viikin ”vihersormien” jatkuvuus turvataan, neuvoo Viikki-Seura.
Seura ideoi, että lisärakentamisen voisi toteuttaa ekologisilla asuntomessuilla. Rakentamista ei pidä kuitenkaan ulottaa nykyisen Viikinojan yli eikä myöskään ratapenkan etelänpuoleisille pelloille. Gardenian eteen – Viikintien eteläpuoleisille pelloille – ei pidä lisätä asutusta.

Sen sijaan Lahdenväylän varren, Tiedepuiston ja Viikin keskuksen maankäytön tehostaminen on seuran mukaan aiheellista.
Niin tehtäessä on yliopistolle jätettävä riittävästi tilaa tarpeellisiin tutkimuskenttiin ja koealoihin. Viikin opetus- ja tutkimustila on kansainvälisestikin merkittävä ja ainutlaatuinen alue keskellä metropolialuetta, sen toiminta on turvattava, painottaa Viikki-Seura.

Yva: Viikintien eteläosa sopimaton rakennuspaikka
Ennen Eko-Viikin rakentamista tehdyissä yva- eli ympäristövaikutusselvityksissä todettiin, että Viikintien eteläpuolelle ei voi rakentaa. Alueet ovat elintärkeitä Natura-alueella pesiville ja muuttomatkoilla ruokaileville linnuille. Selvityksessä todettiin tarpeelliseksi rajoittaa myös ihmisten liikkumista lintujen pesimäalueilla.
Rakentamisen rajaksi määriteltiin Viikintien vieressä oleva ratapenkka ja penkan uskottiin jo olemassaolollaan estävän liiallisen liikkumisen peltoaukealla.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliLentoasemalta löytyi upeaa kuvattavaa
Seuraava artikkeliKannanotto maakuntakaavaan