Jakomäen eteläosakin saa meluesteen!

Pitkällinen odotus on saamassa palkinnon. Heti puiden takana vasemmalla on pientaloalue, jonne takavuosina muuttaneista asukkaista osa on ostanut perheelleen asunnon luottaen kaupungin lupaukseen, että Porvoonväylän melueste tulee. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Sekä Jakomäen eteläosaan että Malmin Sepänmäen viereen Kehä I:lle on tulossa melueste, joka vähentää huomattavasti tieliikennemelun haittavaikutuksia.

Jakomäen melueste tulee valtatielle numero 7 eli Porvoonväylän varteen. Melueste sijoittuu alueelle, johon on esitetty baanalinjaus kaupunkisuunnittelulautakunnan maaliskuussa 2013 hyväksymässä pyöräilyn laatukäytävien eli baanojen verkkosuunnitelmassa.
Meluesteen toteuttaminen ei poista mahdollisuutta rakentaa baanaa myöhemmin, mutta se saattaa vaikuttaa baanan rakentamiskustannuksiin. Silloin on tarkoitus tutkia myös muita mahdollisia reittivaihtoehtoja.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava vuodelta 1986. Porvoonväylän tiealue on asemakaavoittamatonta aluetta. Tiealueen pohjoispuolella on asemakaavassa suojaviheralue ennen asuinpientalokorttelia.
Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ulottuvat Porvoonväylän suojaviheralueelle. Tiesuunnitelmien hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on osoitettu virkistysalueeksi ja pientalovaltaiseksi alueeksi. Tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen. Tiesuunnitelma ei estä toteuttamasta tekeillä olevan uuden yleiskaavan toimintoja.

Sepänmäen kohdalla melueste tulee Kehä I:n viereen alueelle, jossa on voimassa vanhat asemakaavat vuosilta 1964 ja 1972. Meluvalli ulottuu molemmista päistään asemakaavojen mukaisille puistoalueille.
Tämäkään tiesuunnitelma ei hankaloita nyt luonnosvaiheessa olevia yleiskaavasuunnitelmia, jos ne joskus päätetään toteuttaa.
Kiinteistölautakunnalla ei ole ollut kummastakaan suunnitelmasta mitään huomautettavaa.
Helsingin kaupunki on suunnitellut molempia hankkeita yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliLapset ja eläkeläiset kokkaavat yhdessä
Seuraava artikkeliHyvää naistenpäivää!