Kattoviljelyä ja raitiotieliikennettä

Jakomäestä tehdyn piirroskartan mukaan alueelta löytyy edelleen paikkoja, joita voisi rakentaa tulevaisuudessa. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO, YLEISKAAVATOIMISTO

Yleiskaavan luonnoksessa Jakomäki ja Alppikylä on haluttu liittää paremmin kiinni Malmin seutuun ja myös Vantaalle. Yleiskaavaluonnoksen kylkeen tehdyn raportin mukaan Jakomäki on tähän asti koettu omana saarekkeenaan Malmin lentokentän takana.

Jakomäestä on tehty kehittämissuunnitelmia, jotka löytyvät yleiskaava-aineiston liiteraportista ”Mahdollisuuksien Malmi. Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki”.
Jakomäki on raportin mukaan tällä hetkellä rauhallinen, alueellisen identiteettinsä löytänyt kaupunginosa, joka on saanut nykymuotonsa 1960-luvulla.

Alue tehtiin vauhdilla aikakautensa ihanteiden mukaan sarjatuotetuista elementeistä seitsemän tuhannen asukkaan kotipaikaksi. Nyt asukkaita on noin 5 700.

Alueen ongelmaksi yleiskaavasuunnittelijat katsovat Lahdenväylän ja Porvoonväylän luomat esteet Helsingin suuntaan. Vastaavaksi esteeksi Vantaan suuntaan on katsottu Vantaan rajalla oleva metsävyöhyke ja Huokotien risteysjärjestelyt.
Sen takia Jakomäki ei tunnu liittyvän kumpaankaan kaupunkiin, vaikka sen etuina ovat sekä Malmin, Tikkurilan ja Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys

Alueen korjausten ja uudistamisen yhteydessä voisi tonttien maankäyttöä tehostaa täydennysrakentamalla. Suunnittelijoiden mukaan sama koskee Jakomäen rakennuskantaa ylipäätään, valtaosa 60- ja 70-lukujen asuntokannasta onkin jo remontoitu joiltain osin. Jakomäen tasakatot nähdään paikkana, jossa voisi kokeilla kattoviljelyä.
Jakomäen alueella toimii toista sataa pientä yritystä ja toiminimeä. Yhteensä alueella on noin 500 työpaikkaa.

Jakomäen liikuntapuisto ja leikkipuisto nähdään koko kaupunginosaa yhtenäistävänä tekijänä, joka on tärkeä kaikenikäisille ajanviettopaikka.
Tärkeäksi nähdään myös Jakomäen hiekkakuopat ja niiden kunnostaminen sekä alueen läpi menevä kevyen liikenteen pääreitti, Jakomäenpolku.

Jakomäen läpi voisi suunnittelijoiden mukaan ajaa tulevaisuudessa Helsingin keskustan ja Vantaan Tikkurilan yhdistävä raitiotielinja, joka olisi suotuisa asia myös Vaaralan kaupunginosalle. Jakomäestä ja eritoten Huokotiestä voisi tulla luonteva portti Helsingistä Itä-Vantaalle, maalaavat suunnittelijat.

Malmin lentokentän alueen halki esitetään pikaraitiotieyhteyttä, Helsingin keskustan suunnasta tulevaa, niin sanottua Lahdenväylän runkolinjaa. Se voisi suunnittelijoiden mielestä kulkea esimerkiksi väliä Kalasatama-Pihlajamäki-Malmin lentokenttä–Jakomäki ja yhdistyä Vantaan puolelle Jokeri 3 -linjaukseen.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPihlajamäessä vaaditaan parannuksia meluaitaan
Seuraava artikkeliEsittelyssä: Sophia Leppä (vas.)