Uusi päiväkoti voi olla vanhan surma

Päiväkodin ilmeestä vastaa arkkitehti Pekka Löyskä Helsingin kaupungin rakennusviraston arkkitehtuuriosastolta. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO

Päiväkoti Alppikylän maapohjan jylläystyöt on tarkoitus aloittaa helmi-maaliskuun aikana. Noin vuoden päivät kestävä rakentaminen alkaa näillä näkymin syyskuussa.

Kun päiväkoti on valmis, aikoo varhaiskasvatusvirasto selvittää, onko jostakin Jakomäki-Puistola-Suutarila-alueen peruskorjausta vaativasta toimipisteestä syytä luopua.
Yhteensä 130 lapselle mitoitetusta päiväkodista tulee monikäyttöiseksi muunneltavissa oleva tila. Rakentaminen maksaa veroineen reilut 5,6 miljoonaa euroa.
Varhaiskasvatusvirasto tulee maksamaan tiloista 294 664 euron vuosivuokraa kiinteistövirastolle. Paikka työllistää noin 20 henkilöä.

Arvioidut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat vuodessa 1 260 120 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on 913 445 euroa.
Päiväkodissa on 1 372 bruttoneliömetriä ja 1 063 hyötyneliömetriä. Päiväkodin tilankäyttö noudattaa varhaiskasvatusviraston uutta tehostettua ohjeistusta, jonka mukaan yhteen tilapaikkaan tarvitaan 8 neliömetriä.

Rakennuspaikka sijaitsee haastavassa paikassa täyttömäen alarinteessä ja on sekä pohjavesialueella että pisteittäin pilaantuneella maalla. Pilaantuneet maat tullaan poistamaan ja pohjaveden suhteen noudatetaan jo laadittua pohjaveden hallintasuunnitelmaa. Pohjan vakautustyö vaatii aikaa puoli vuotta.

Hankkeelle laaditaan vielä suunnittelua ja rakentamista varten turvallisuusasiakirja, jossa
annetaan tarkempaa tietoa hankkeeseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä.
Kiinteistölautakunta hyväksyi kohteen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman viime keskiviikkona. Seuraavaksi asiaa käsittelee varhaiskasvatuslautakunta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliAsukkaat asialla
Seuraava artikkeliErän faniavaus toi helpottavan voiton