Jokeri 2 pois Tapaninvainiosta?

Pukinmäkeä koskevista yleiskaavaluonnosteksteistä löytyy tämä kartta, jossa tummat katkoviivat hahmottelevat, missä raideliikenne tulevaisuudessa voisi kulkea. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Yleiskaavan luonnos ei anna Pukinmäelle mitään tarkkoja lukuja siitä, montako uutta asukasta kaupunginosaan mahtuisi. Ennemminkin luonnos visioi sitä, millaiseksi Pukinmäkeä voisi kehittää.

Luonnoksessa Pukinmäen tarkastelu on painottunut neljään paikkaan. Niistä ensimmäiseksi on nostettu jo edellisen, vuoden 2002 yleiskaavan aikoihin esitetty Kehä I:n liittymän ja aseman ympäristön teiden järjestely, joka ei ole koskaan edennyt ajatusta pidemmälle.
Tuolloin ammuttiin alas liian kalliiksi todettu ajatus maisemoida Kehätie tunneliin ja rakentaa sen liepeille taloja. Ajatus on herätetty henkiin tämän kertaisessa yleiskaavaluonnoksessa, mutta paljon miedompana ja häilyvämpänä.
Luonnosteksti toteaa, että ”nykyiset kevyen liikenteen sillat Kehän yli tulisi kunnostaa niin, että länsipuolen silta kohti Kolmiota ja lähijunapysäkkiä muodostuisi nykyistä loivemmaksi. Itäpuolen silta taas on osa Longinojan varren reittiä. Siltaa voisi ehostaa viherkannen kaltaiseksi yhteydeksi Malmin ja Savelan välille”.

Kehä I:n liittymän alueen jäsentelyn uskotaan vapauttavan rakentamismaata uusille asuin- ja toimisto- sekä liikerakennushankkeille ja liittävän Savelan puolta paremmin Pukinmäen keskustaan. Myös Longinojan puolen rakentamista pitäisi luonnoksen mukaan tutkia.

Toinen painopiste on aseman ympäristön ja Eskolantien varren täydennysrakentaminen.
Kolmas on Pukinmäenkaaren pohjoisosan täydennysrakentaminen. Samassa yhteydessä yleiskaavoittajat esittävät Jokeri 2-raitiotielle aivan uutta reittiä. Se tarkoittaisi, että raitiotie ei menisi Malmilta ohi sairaalan ja Tapaninvainion, vaan se tulisi Malmilta Pukinmäenkaarelle, ja jatkaisi siitä yli Vantaanjoen Tuomarinkylän pelloille kohti siirtolapuutarhamökkejä ja Torpparinmäkeen.
Yleiskaavoittajat perustelevat reittimuutosta sillä, että linjaus olisi suorempi Malmilta Torpparinmäkeen ja sieltä Paloheinään.
Neljäs kehittämisen paikka löytyy Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren risteyksestä, jossa teiden ja Vantaanjoen väliin jäävälle alueelle on mahdollista sijoittaa asumista ja pienteollisuutta.

Kuka tahansa saa antaa luonnoksesta palautetta kaupungin Kirjaamoon helmikuun 27. päivä asti. Mielipiteen voi antaa myös suoraan kaavoittajille Laiturin yleisötilaisuuksissa. Koillis-Helsingin asioita käsitellään ensi maanantaina yhdessä pohjoisen ja keskisen Helsingin asioiden kanssa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPettyneitä ihmisiä
Seuraava artikkeliEsittelyssä: Riku Ahola (vas)