Viikkiin aletaan vihdoinkin rakentaa nuorisotaloa

viikin nuorisotalo
Hankesuunnitelmassa arkkitehdin luonnokset näyttävät tältä. Rakentamisen piti alkaa jo viime vuonna, mutta kilpailutuksen ja urakkahinnoista neuvottelemisten vuoksi hanke on taas viivästynyt. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO

Yli kymmenen vuotta odotetun Viikin nuorisotalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä keväänä. Yksikerroksinen rakennus nousee torin reunaan Viikin kirkon viereen ja on kooltaan 600 neliömetriä.

Tällä hetkellä nuoret kokoontuvat väliaikaistiloissa Viikin lähipalvelukeskuksessa. Tiloissa ei ole esimerkiksi salia, jossa harrastaa liikuntaa tai musiikkia.
Uudisrakennukseen tulee monitoimisali, jossa voi liikunnan ja musiikin harrastamisen lisäksi muun muassa järjestää tapahtumia, kuten bändi-iltoja, teatteria ja diskoja. Ryhmätoimintaa varten rakennetaan helposti muuntautuvia pienryhmätiloja.
Uudisrakennuksen yleisötilat tulevat koostumaan avoimesta aula- ja kahvilatilasta, josta käydään monitoimisaliin.
Talon rakentamiseen oli varattu rahaa enintään 2,5 miljoonaa euroa. Kilpailutukseen osallistui vain kaksi urakointiyritystä. Molempien tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun summan.
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto sai neuvoteltua toista urakkahintaa alemmas noin 180 000 euron verran, mutta hanke oli silti vielä 2,7 miljoonaa euron arvoinen.
Uuden tarjoushinnan mukaan laskettuna hankkeen enimmäishinnaksi tuli arvonlisäverottomana kaikkiaan 2 705 000 euroa.
Kiinteistölautakunta suostui ylitykseen. Nuorisolautakunta hyväksyi talon tulevat vuokrakustannukset, jotka ovat noin 14 500 euroa per kuukausi. Niin Rapcon Oy –niminen rakennuttajakonsultti voitiin valita  nuorisotalon tekijäksi.
Projektinjohtajana Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen puolelta toimii Arto Manninen.

Viikin nuorisotalon tie on ollut kuoppainen. Vuoden 2000 yleissuunnitelmassa alueelle piti tulla kaksi nuorisotilaa. Toinen oli lasten- ja nuorten puisto Viikkari ja toinen torin laitaan piirretty palvelukeskus, johon piti tulla sosiaali- ja terveysasema sekä nuorisotalo.
Lapsille ja nuorille tarkoitettu Viikkari valmistui vuonna 2003. Samana vuonna sosiaali- ja terveystoimi vetäytyivät palvelukeskushankkeesta, joten Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen piti alkaa etsiä uutta ratkaisua.
Nuorisoasiainkeskus päätti esittää nuorisotalon toteuttamista omana hankkeenaan vuosien 2008–2009 aikana. Nuorisolautakunta hyväksyi tarveselvityksen 1.2.2007, ja Viikkarin tiloista päätettiin luopua uuden nuorisotalon valmistuttua.
Uudisrakennushanke kuitenkin lykkääntyi taas. Viikkarin tiloista luovuttiin silti kesällä 2009 ja nuorisotalo toiminta siirtyi syksyllä 2009 väliaikaisesti Latokartanon peruskoulun tiloihin. Koulu tarvitsi tilat itselleen, ja syksyllä 2011 Viikin alueella ei ollut omaa nuorisotaloa. Marraskuussa saatiin toimisto- ja pienryhmäkäyttöön 71 neliömetrin kokoinen kivijalkatila. Huhtikuussa 2012 avattiin väliaikainen nuorisotalo Viikin lähipalvelukeskukseen, entiseen Yliopiston apteekin 192 neliömetrin kokoisiin tiloihin.

Viikin nuoret turhautuivat kaupungin ikuisiin lupauksiin omasta nuorisotalosta ja vuonna 2011 syntyi Nutan ritarit Viikin nuorisotalon puolesta –nuorisoliike, jonka aktiivit alkoivat vaatia kaupungin päättäjiltä toimia talon saamiseksi.
Nuoret saivat aikaan sen, että vuoteen 2017 ajoitetun talon rakentamista aikaistettiin kaupunginvaltuustossa vuosille 2014-2015 ja talon avajaistavoitteeksi laitettiin vuoden 2015 loppu.
Kävijäpulaa talo ei tule potemaan.
– Viikin alueella asuu nyt noin 1 700 iältään 10–17-vuotiasta, ja määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 800 nuorella, kertoo Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio.

Pirjo Pihlajamaa