Gardenia yritetään myydä tai vuokrata

Konsernijaos pohjasi päätöksensä syksyllä asettamansa Gardenia-työryhmän selvitykseen. Työryhmä ei pitänyt talon purkamista järkevänä, vaan katsoi myymisen tai vuokraamisen olevan vaihtoehdoista kannatettavin. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Gardenia-talon kohtaloksi näyttää tällä haavaa koituvan myynti tai vuokraus, ellei kaupunginhallitus pyörrä kaupungin konsernijaoksen päätöstä.

Konsernijaos ei lämmennyt Gardenian toimintojen uudelleen konseptoinnille, vaan jaos päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki purkaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:n omistajuuden. Kaupungilla on yhtiöstä osake-enemmistö ja Helsingin yliopistolla loput.
Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin kiinteistövirastoa, että sen on aloitettava asianosaisten kanssa Gardenian myynti- tai vuokrausvalmistelut yksityiselle taholle markkinahintaan vuoden 2015 aikana. Selvityksen tulos on tuotava konsernijaoston arvioitavaksi.
Asiaa esitteli konsernijaokselle apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka totesi yhtiön taloustilanteen olevan heikko. Saurin esittämissä madonluvuissa yhtiön tulosennuste tälle vuodelle on 172 620 euroa pakkasella. Vuonna 2013 miinusta tuli 145 101 euroa. Nykyisellä tappiotasolla yhtiön toiminta voi Saurin mukaan jatkua korkeintaan vuoden 2015 loppuun.

Konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia – Helsinki Ab:tä jatkamaan kannattavuutta parantavia toimenpiteitä vielä vuoden 2015 aikana.
Sekä kaupungin ympäristökeskus että tilakeskus ovat jo aiemmin todenneet, että ulkopuolisen ostajan löytäminen on epätodennäköistä ja vuokraaminen nykyisellä vuokratasolla ilman subventointia vaikeaa.
Ympäristökeskukselta on tullut monia Gardenian vetovoimaa lisääviä ideoita alkaen markkinoinnin lisäämisestä aina omistuspohjan laajentamiseen. Virasto on esimerkiksi esittänyt kadunvarsiopasteiden lisäämistä, mutta toisaalta päin kaupunkia opasteille ei ole saatu minkäänlaista lupaa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKorttelitalo korkataan tammikuussa
Seuraava artikkeliSanduddin tapettitehtaalle saa sanoa pian hyvästi