Malmin lentoaseman rakennusten osto aikaansai äänestyksiä

Autotarroilla voi ottaa kantaa lentoaseman säilymiseen. KUVA KLAUS WESA

Kaupunginvaltuustossa esitettiin lukuisia puheenvuoroja päätettäessä Finavia Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen Malmin lentoasemalla omistamien kiinteistöjen ja rakennusten ostosta sekä käyttöoikeussopimusten päättämisestä.

Aihe kirvoitti myös neljä palautusehdotusta, jotka kuitenkin hävisivät äänestyksessä. Samoin kävi kahden ponsiesityksen.
Keskustan Terhi Peltokorven esitys, jossa kaupunginvaltuusto palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi tavoitteena neuvotella valtion kanssa Malmin lentoasema-alueen säilyttämisestä lentotoimintakäytössä hävisi äänin 29 -54.
Asian palauttamista kannattivat koillisen ehdokkaista Björn Månsson, Kauko Koskinen, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Peltokorpi ja Helena Kantola.
Kokoomuksen Sirpa Asko-Seljavaaran ja Jarmo Niemisen ehdotus, että kaupunginvaltuusto palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, että mahdollisen kiinteistökaupan hyväksymisen edellytyksenä selvitetään Malmin alueen vaihtoehtoiset ratkaisut lentokenttätoiminnan jatkamiseksi ja asuntotuotannon lisäämiseksi hävisi äänin 29-53.
 Sitä kannattivat samat viisi täkäläistä valtuutettua.

Kolmas palautusehdotus oli perussuomalaisten Nuutti Hyttisen ja Nina Hurun tekemä ja siinä ehdotettiin asian palauttamista kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi siten, että tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään asiallisesti ja EU:n päätöslauselman Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta sekä ICAO-sopimuksen sisältö huomioiden. Vaikka lentokenttäverkoston ylläpitäminen on valtion tehtävä, kaupungin ei tulisi piiloutua muotoseikkojen taakse ja pakoilla vastuutaan, vaan vastata omasta osuudestaan julkisen sektorin toimijana. Mikäli päätöslauselman ja ICAO-sopimuksen mukaisia velvoitteita ei voida täyttää ilman Malmin lentokentän säilyttämistä, Helsingin tulisi toimia päätöslauselman ja ICAO-sopimuksen hengessä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Malmin lentokentän säilyttämiseksi.
 Äänestys hävisi äänin 17-54.
Sitä kannattivat koillisen valtuutetuista  Kauko Koskinen, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Peltokorpi ja Helena Kantola.

Perussuomalaisten Helena Kantolan ja Nuutti Hyttisen ehdotus, jossa kentän ja rakennusten hallintaoikeus siirtyisi kaupungille aikaisintaan 2017 ehtona, että korvaava operointipaikka ja muiden käyttäjäryhmien toiminnan jatkumismahdollisuudet on varmistettu hävisin äänin 18-53. Sitä kannattivat samat neljä koillisen valtuutettua kuin edellistäkin kohtaa.
Myös Terhi Peltokorven ja Timo Laanisen hylkäysehdotus hävisi äänestyksessä. Samoin kävi ponsiehdotuksille, joista toisessa vaadittiin ilmailutoiminnan jatkamisen edellytysten selvlittämistä, sillä Malmin kenttä on liiketaloudellisesti erittäin tärkeä kaupungille ja toisessa, että vaadittiin, että Malmin kenttä ei suljeta, ennen kuin korvaava kenttä on valmistunut.

Teija Loponen

MLY teetti tarroja
Malmin lentoaseman ystävät ry:n hallituksessa toimivat ensi vuonna Timo Hyvönen edelleen puheenjohtajana sekä jäseninä Raine Haikarainen, Milla Kuosmanen, Klaus Wesa, Päivi Hokkanen, Kauko Koskinen, Seppo Sipilä, Eija Korjula, Sami Saikkonen, Rita Landén, Jarmo Nieminen, Marko Kempas ja Hannu-Matti Wahl.
MLY tiedottaa, että lentoaseman ravintolasta saa noutaa uusia takaikkuna tarroja ” malmiairport.fi – sinunkin lentoasemasi” Toinen on valkopohjainen ja toinen läpinäkyvä.