Yleiskaava ennustaa takapihasi tulevaisuuden

Tämä kuva hahmottelee Malmin ja sen ympäristön suuntaviivat. Uudessa yleiskaavassa ei tule enää olemaan jakoa pien- ja kerrostalovaltaisiin alueisiin.

yleiskaava2Yleiskaavaluonnokseen liittyvä laaja aineisto on julkistettu yleiskaava.fi –sivustolla viime torstaina. Siihen kannattaa tutustua ja ennen kaikkea sitä kannattaa kommentoida, koska yleiskaavan ratkaisut vaikuttavat jokaisen kaupunkilaisen elämään.

Luonnos laajoine selvityksineen on esillä myös Laiturilla eli entisen linja-autoaseman talossa Kampissa.
– On tärkeää, että näin merkittävää ja vaikutuksiltaan monitahoista suunnitelmaa laaditaan tiiviissä vuoropuhelussa kaupunkilaisten kanssa. Jo alussa otettiin johtoajatukseksi se, että on tärkeää aktivoida keskustelua kaupungin tulevaisuudesta, sanoo Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki.

Luonnos perustuu ajatukseen, että Helsinki kasvaa 260 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Nyt asukkaita on noin 600 000.
Luonnoksessa Helsinki nähdään raideliikenteen yhdistämänä verkostokaupunkina. Tavoitteena on kantakaupunkityyppisen rakentamisen lisääminen ja moottoritiemäisten alueiden tehostetumpi käyttö.

Yleiskaavakartta kertoo suunnittelun painopisteet hehtaarin eli 100 x 100 metrin kokoisina alueina. Joka ruudulla on pääkäyttötarkoitusta kuvaava merkintä, mutta esimerkiksi asuntovaltaiseksi alueeksi merkityssä ruudussa voi olla myös vaikka työpaikkoja, palveluja ja virkistysalueita. Kaavaan liittyy teemakarttoja, joissa esitetään yksityiskohtaisempia ratkaisuja esimerkiksi liikenteestä tai viheralueista.
Ovatko esitetyt ajatukset sitten hyviä vai huonoja? Sen selvittämiseksi Mäntymäki kehottaa kaikkia asukkaita palautteen ja ideoiden antoon.
– Kaupunkilaiset ovat tässä työssä myös ylivoimainen tietolähde, sillä meiltä kaikilta prosessiin osallistuneilta saadut ideat, toiveet ja ajatukset ovat suunnittelutyössä arvokkaita. Hyvä vuoropuhelu on myös erinomainen tapa testata ajatuksia. Miten muutoin tietäisimme olemmeko oikeilla jäljillä?

Keskustelu yleiskaavoittajien kanssa nenätysten jatkuu Laiturilla ensi vuonna. Tapahtumat pidetään tammikuussa. Keskusteluun voi osallistua myös yleiskaava.fi-sivustolla jo nyt.
Yleiskaavan luonnoksesta syntyy lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta yleiskaavaehdotus, joka on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä arviolta syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa vuoden 2016 aikana.
Ehdotukseen valmistellaan myös toteutussuunnitelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa seuraavalle asemakaavoitukselle.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliYleisöryntäys sairaalaan
Seuraava artikkeliMalmin sairaala avautuu huomenna