Bussiterminaalin päähän kaksi tornitaloa, Tillikan paikalle uusia kerrostaloasuntoja

Lintuperspektiiviin tehty havainnekuva alueesta. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Visiot Malmille aiotuista tornitaloista on nyt julkistettu havainnekuvina asemakaavaluonnoksessa. Asukkaiden kommentoitavaksi vasta julkistettu luonnos laittaa uusiksi koko Malmin asemanseudun. Muutosalue jatkuu aina Longinojan reunaan saakka.

Suunnittelualueen koko on noin 11 hehtaaria. Kaavan toteutuessa rakennettaisiin Malmin radan varren lähelle uusia asuntoja noin 500 ihmiselle.

Suunnittelun kohteena on Latokartanontien sillalla sijaitseva Malmin bussiterminaali ympäristöineen sekä tontit osoitteissa Hietakummuntie 1a, Malmin asematie 5, Paavolantie 2, Latokartanontie 2, 4, 5, 7, 9, ja 12. Lisäksi alueeseen sisältyy Yrjölänpuisto, Latokartanontien länsipuolisia puisto- ja suojaviheralueita, Vanhan Helsingintien varren puistoalueita sekä rautatie- ja katualueita. Hietakummuntie 1a, Latokartanontie 4, 7 ja 9 on nyt lisätty suunnittelualueeseen saatujen kaavamuutoshakemusten perusteella. Latokartanontie 11 on rajattu pois kaavamuutosalueesta.

Luonnoksessa muun muassa nykyisestä bussiterminaalista tehdään isompi, terminaalin eteläpäähän nousee kaksi 13-kerroksista kerrostaloa, joihin sijoittuu asuntoja, toimistoja, liiketiloja ja hotelli, Vilppulantien ja Tillikan talon tilalle tulee uusi kerrostalo, Latokartanontien varteen Vilppulantien ja liiketalousopiston väliin asuntoja ja tielinjauksia muutetaan.

Asukkailla on nyt mahdollisuus perehtyä luonnokseen ja kertoa siitä omat mielipiteensä. Kaava-aineistoon voi tutustua kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivulla tai Malmin kirjastossa.

Latokartanontien ympäristön kaavaluonnos löytyy osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmat. Keskustelutilaisuus on Malmitalolla tiistaina 28. lokakuuta kello 17–19.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliValtio lähdössä Malmin lentoasemalta jo 2016
Seuraava artikkeliEntisestä Elannosta tulee yksiöitä ja kaksioita