Kouluverkko vuoden 2021 jälkeen: Ala-Tikkurilan lapset Tikkurilaan kouluun?

Opetusviraston virkamiesjohto ei ole vielä antanut tarkkaa listaa, mikä koulu tai koulutila olisi syytä sulkea. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSVIRASTO

Helsingin kaupungin opetusvirastosta tavattiin Tapanila-Suutarilan alueen koulujen johtokuntien jäseniä viime keskiviikkona. Opetusviraston linjajohtaja Outi Salon terveiset olivat, että alueella on yksi koulu liikaa.

Tarkasteltavat koulut ovat Tapanilan Hiidenkiven peruskoulu, Tapulikaupungin Maatullin ala-aste, Siltamäen ala-aste, Suutarilan ala-aste, Suutarilan yläaste, Tapanilan ala-aste ja Töyrynummen ala-aste.
Opetusvirastossa katsotaan, että vaikka väestömäärät tarkastelualueella kasvavat, on alueella silti ylimääräistä koulutilaa noin 200 oppilaan verran. Sen takia virasto katsoo, että joistakin koulutiloista tulee luopua.
Jos alueella luovutaan yli 200 oppilaspaikasta, niin vuoden 2021 jälkeen voidaan tarvita jonkin verran lisäpaikkoja. Jos näin käy, on opetusviraston mukaan selvitettävä yhteistyö Vantaan kanssa Ala-Tikkurilan alueella.

Opetusvirasto suosii nyt isoja kouluyksiköitä. Yhtenä ratkaisuna virasto esittää, että Tapanilan ala-asteen koulu ja Hiidenkiven peruskoulu yhdistetään ja Tapanilan ala-asteen koulun tiloista luovutaan osittain. Tapanilan ala-asteen koulun vuonna 1936 rakennettu rakennus jäisi käyttöön.
Yhdistetyssä koulussa olisi noin 900 oppilasta 2 toimipaikassa.
Oppilaaksiottoalueisiin tulisi muutoksia. Tapanilankaaren pohjoisosa siirtyisi Maatullin ala-asteen koulun alueeseen.
Maatullin ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun oppilaaksiottoalue Ala-Tikkurilassa siirtyisi tarvittaessa Suutarilan ala-asteen ja yläasteen kouluille.

Suutarilan yläasteen koulu yhdistyisi johonkin alueen ala-asteista. Osasta ala-asteen tai yläasteen koulurakennusta luovuttaisiin. Oppilaaksiottoalueita tarkistettaisiin.
Yksi yhdistämisvaihtoehto olisi muodostaa Suutarilan alueelle yhtenäinen 1 200 oppilaan peruskoulu, jolla on 3 toimipaikkaa. Koulua johtaisi yksi rehtori apunaan apulaisrehtori. Yhdestä ala-asteesta tai sen osasta luovuttaisiin.
Edellisen vaihtoehtona voisi olla, että Suutarilan yläasteen koulu ja 1-2 alueen ala-asteen kouluista yhdistetään yhtenäiseksi 540-800 oppilaan peruskouluksi. Luovutaan yhdestä ala-asteen rakennuksesta kokonaan tai osittain.
Vanhemmat ovat jättäneet oman kannanottonsa, jossa he ovat täysin eri mieltä. Vanhemmat katsovat, että kaikkia Tapanilan, Suutarilan ja Tapulikaupungin kouluja tarvitaan.
Asukkaiden kuuleminen on ensi viikon torstaina Hiidenkiven peruskoulussa alkaen kello 17.30.

Pirjo Pihlajamaa

HUOM! Opetusvirasto on muuttanut asukastilaisuuden ajan keskiviikolta torstaille, jotta tilaisuus ei mene päällekkäin kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksen kanssa. Lähitiedon printtilehteen muutos ei ehtinyt.

Edellinen artikkeliVihreiden uusi kasvo Meeri Kuikka
Seuraava artikkeliVeteraanit huomion kohteena