Koillis-Helsingistä löytyy paljon muinaisjäännöksiä

Talttoja Tapanilassa, kivikirves Malmilla ja tulisija Tapaninvainiossa. Museoviraston arkistoista löytyy useita muinaisjäännelöytöjä eri kaupunginosista.

Vuoden kestänyt Museoviraston arkiston digitointiprojekti päättyi kesän lopulla. Siihen mennessä projektissa oli digitoitu arkistoaineistoa yhteensä noin 38 000 yksikköä. Digitoitu aineisto sisältää esimerkiksi 100 hyllymetriä arkeologian tutkimusraportteja vuosilta 1885-2014 ja noin 43 hyllymetriä rakennetun kulttuuriympäristön kuntakohtaista aineistoa.
Kulttuuriympäristön rekisteriportaali on Museoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta ympäristöstä.
Rekistereissä on tietoa muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja niitä koskevista tutkimushankkeista sekä arkeologisista esinelöydöistä. Rakennusperintörekisteristä löytyy esimerkiksi perustietoja rakennussuojelulainsäädännöllä suojelluista rakennuksista.

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kultltuuriympäristöjen listalta löytyvät Malmin hautausmaa, sekä myös rakennusperintölistalla oleva Malmin lentoasema sekä Malmin vanha asemarakennus.
Viikin Latokartanosta on tiedostoissa noin 1832 valmistunut päärakennus sekä sen puiset yksikerroksiset sivurakennukset. Ne reunustavat istutettua pihaa, jonka piirissä on lisäksi kolme ulkorakennusta, kaksi suurempaa pääasiassa hirrestä rakennettua vajaa ja pieni vaja tiilestä ja kivestä.
Muinaisjäännöksiä kuten talttoja ja luunsiruja löytyy niin Malmilta, Fallkullasta kuin Tapanilastakin. Viikinmäestä on kirjattu kaksi pronssikirvesta.
Filpuksen talon mailta Långinpuron eli Longinojan eteläpuoleiselta rantatörmältä on myös tehty monia löytöjä.

Oma antoisa kohteensa on Tapaninkylässä sijaitseva Kapteenskanmäki, jossa tehtiin vuonna 2008 laajoja arkeologisia tutkimuksia.

Kapteenskanmäen länsipuolella havaittiin sekä 1800-luvulla rakennettuun kartanon puistoon että puistoa edeltäneeseen Tapaninkylän Åsmusin tilaan liittyviä rakenteita. Esinelöydöt sijoittuivat 1700- ja 1800-luvuille. Esineiden joukossa oli muun muassa muutama 1700-luvun raha. Kaivausalueen itäpuolelta paljastui kahden 1800–1900-luvun rakennuksen pohjat. Lisäksi havaittiin tien vierelle 1900-luvun alussa Helsingin maalinnoituksen rakentamisen yhteydessä rakennettuja lastausramppeja. Mielenkiintoinen havainto oli pieni tulisija, jossa oli mahdollisesti sulatettu rautaa.
Staffansbyn Kapteenskanmäki on autioitunut 1800- ja 1900-lukujen kuluessa. Kohde on puistomainen lähiympäristön asukkaiden virkistysalue. Mäen pohjoislaidalla on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita. Kapteenskanmäellä tehtiin vuonna 2008 laajat pelastuskaivaukset paikalle suunnitelluiden kerrostalojen johdosta. Loppuosa Kapteenskanmäestä on edelleen muinaismuistolain rauhoittamaa kylätonttia.

Teija Loponen

Museoviraston ylläpitämä rekisteriportaali löytyy tästä linkistä.

 

Edellinen artikkeliKivikontien liittymätyöt lähentävät Viikin, Kivikon ja Myllypuron
Seuraava artikkeliJakomäki kulkee modernien kirjastojen kärjessä