Koulujen pudotuspeli alkoi alusta

Asukastilaisuus on keskiviikkona 22.10.2014 kello 17.30–19.30 Tapanilassa Hiidenkiven peruskoulussa. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Palveluverkkotarkastelu jäi viime keväänä kesken Tapanila-Suutarilan alueella, ilmoittaa Helsingin kaupungin opetusvirasto. Siksi se järjestää uuden kuulemisillan asukkaille Tapanilassa.

Virasto on päivittänyt uusimman väestöennusteen pohjalta oppilasmääräennusteet.
Viraston näkemys on, että oppilasmäärät alueella kasvavat. Siitä huolimatta kouluissa on viraston mielestä yhä noin 200 oppilaspaikkaa ylimääräistä koulutilaa vuosina 2015-2020.
Aiheesta huoltajille ja alueen asukkaille järjestettävä asukastilaisuus on Hiidenkiven peruskoulussa kahden viikon päästä.

Kaksituntisen illan aikana käsiteltävät koulut ovat Tapanilassa toimiva Hiidenkiven peruskoulu Tapulikaupungissa toimiva Maatullin ala-aste, Siltamäen ala-aste, Suutarilan ala-aste, Suutarilan yläaste, Tapanilan ala-aste ja Töyrynummen ala-aste. Koulut ovat pitkälti samoja kuin kevään tarkastelussa. Mukaan on nostettu Hiidenkivi, Maatulli ja Töyrynummi.
On helppo ennustaa, että tulevassa asukasillassa loppuu aika kesken, sillä suurennuslasin alle on otettu peräti seitsemän alueen koulua.
Kuulemisilta ei kuitenkaan ole ainoa palautekanava, vaan mielipiteitä voi antaa myös 9.10.–31.10. välillä opetusviraston palautekanavan kautta tai suoraan palveluverkkotarkastelussa mukana olevien koulujen johtokunnille. Esittelijänä johtokunnissa toimii koulun rehtori.

Opetusvirasto on jo keskustellut tilanteesta Tapanila-Suutarilan alueen koulujen rehtorien kanssa. Koulujen johtokuntien ja oppilaskuntien edustajien kanssa keskustellaan tilanteesta ja ratkaisuvaihtoehdoista tänään keskiviikkona 17.30–19.30 Hiidenkiven peruskoulussa.
Tiukan talouden aikaan astumassa olevan kaupungin päättäjät ovat vaatineet opetusvirastoa muiden mukana säästötalkoisiin. Opetusviraston on tehostettava koulutilojen käyttöä ja mitoitettava tilat alueen oppilasmääriä vastaavasti.
Kolujen lakkautuksia ja yhdistämisiä vastustavien vanhempien mielestä opetusviraston käyttämät laskelmat eivät kerro koko totuutta. Esimerkiksi Tapanilassa vanhemmat ovat tehneet väestöennusteiden pohjalta omia taulukoita, joiden mukaan lapsiluku on kasvamaan päin.

Opetusvirasto valmistelee käytyjen keskustelujen pohjalta lopullisen esityksensä. Siitä pyydetään lausunnot koulujen johtokunnilta ja oppilaskunnalta lokakuun lopussa.
Tämän jälkeen asia viedään opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon marraskuussa. Esityksen jatkokäsittely riippuu siitä, mitä esitetään.
Lautakunnan suomenkielinen jaosto päättää osittaisista koulujen tiloista luopumisesta ja oppilaaksiottoalueiden muutoksista. Kaupunginvaltuusto päättää koulujen yhdistämisistä tai lakkauttamisista.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliAntoisat kirjat
Seuraava artikkeliAsukastalojen alasajoa virkamiesten pillin mukaan