Alkoholiriippuvuuksista 90 % jää tunnistamatta tai hoitamatta

ILMOITUS

Ovatko nämä sinulle tuttuja tunteita juhlimisen jälkeen?

 • Alkoholiin kului ajateltua enemmän rahaa?
 • Satutit fyysisesti itseäsi tai muuta ihmistä?
 • Muistissasi on katkoksia juhlinnan ajalta?
 • Juhlinnan muistelu ahdistaa tai masentaa?
 • Juhlinta korosti parisuhdeongelmia?
 • Muut huomauttelevat liiallisesta juomisesta?

Suurin osa alkoholiriippuvuudesta kärsivistä potilaista on vailla diagnoosia ja jopa yli 90 % jää ilman hoitoa. Tutkimusten perusteella kuitenkin jopa 30-60 % saisi hoidosta pitkäaikaista hyötyä. Alkoholiriippuvuuden tunnistamisen voi aloittaa 15 kysymyksen SADD-alkoholiriippuvuustestillä, jonka voi tehdä maksutta Psykoterapiakeskus Vastaamon kotisivuilla: www.vastaamo.fi/alkoholiriippuvuus

Psykoterapiakeskus Vastaamo  

Malmin kauppatie 8 b, 00700 Helsinki

044 4141 000, tuki@vastaamo.fi

Epäiletkö olevasi riippuvainen alkoholista? Suurin osa alkoholiriippuvuudesta kärsivistä potilaista on vailla diagnoosia ja jopa yli 90 % jää ilman hoitoa. Tutkimusten perusteella kuitenkin jopa 30-60 % saisi hoidosta pitkäaikaista hyötyä. Alkoholiriippuvuuden tunnistamisen voi aloittaa 15 kysymyksen SADD-alkoholiriippuvuustestillä, jonka voi tehdä maksutta Psykoterapiakeskus Vastaamon kotisivuilla.

alk_riip

 

Alkoholiriippuvaisen elämä pyörii alkoholinkäytön ympärillä. Kiinnostus kaikkea muuta kohtaan vähenee. Alkoholinkäyttö jatkuu sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista huolimatta. Alkoholiriippuvuus voidaan yleisyytensä perusteella määritellä suomalaiseksi kansansairaudeksi. Alkoholista johtuvista ongelmista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain noin miljardin euron kustannukset. Alkoholin liikakäyttö kasvattaa yli 60 sairauden tai vamman riskiä. WHO arvion mukaan alkoholin liikakäyttö aiheuttaa 20-50 % maksakirrooseista, epilepsiasta, myrkytyksistä, liikenneonnettomuuksista, väkivallasta ja useista eri syövistä.

Ovatko nämä sinulle tuttuja tunteita juhlimisen jälkeen?

 • Alkoholiin kului ajateltua enemmän rahaa?
 • Satutit fyysisesti itseäsi tai muuta ihmistä?
 • Muistissasi on katkoksia juhlinnan ajalta?
 • Juhlinnan muistelu ahdistaa tai masentaa?
 • Juhlinta korosti parisuhdeongelmia?
 • Muut huomauttelevat liiallisesta juomisesta?

Testaa alkoholiriippuvuutesi taso
Alkoholiin käyttöön voi ajan kanssa syntyä riippuvuussuhde. 15 kysymyksestä koostuvallaSADD-alkoholiriippuvuustestillä voidaan mitata riippuvuuden tasoa ja seurata sen kehittymistä.

ILMOITUS

testi

Sinä päätät itse minkälaiset tavoitteet asetat alkoholin käytöllesi. Jos juominen ahdistaa tai huolettaa, voi keskustelu päihdehoitoon erikoistuneen psykoterapeutin kanssa tuoda helpotusta oloosi ja antaa välineitä päihteiden käytön parempaan hallintaan. Kun riskikäyttö tunnistetaan ajoissa, voidaan lyhyelläkin hoidolla ehkäistä tehokkaasti alkoholin ongelmakäyttön haittoja ja etenemistä vahvaksi alkoholiriippuvuudeksi. Vastoin yleisiä käsityksiä alkoholiriippuvuuden hoito on tuloksellista. Tutkimusten perusteella 30-60 % hoitoa saaneista hyötyy hoidosta pitkäaikaisesti.

 

Psykoterapia alkoholiriippuvuuden hoitomuotona
Psykoterapeutin ja asiakkaan välinen suhde on luonteeltaan tasa-arvoista ja tavoiteorientoitunutta yhteistyötä. Terapeutti pyrkii näkemään asiat asiakkaan silmin. Keskeisimmän sijan terapiaistunnoilla saa aina asiakkaan kertomus. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija, joka pystyy parhaiten kertomaan omasta tilanteestaan. Terapeutin roolina on olla asiakkaan kumppani, joka ”kamppailee” asiakkaan rinnalla yhteisesti määritellyn ongelman voittamiseksi.

kuva3

Kognitiivinen psykoterapia on päihdeongelmien hoitoon soveltuva psykoterapian muoto, jossa asiakkaan subjektiiviset kokemukset, ajattelutottumukset ja hänen ainutlaatuisuutensa ihmisenä muodostavat terapiatyöskentelyn lähtökohdan. Riippuvuuskäyttäytymisen oletetaan olevan yhteydessä alkoholin käyttöön liittyviin, pitkän ajan kuluessa rakentuneisiin haitallisiin uskomuksiin. Näihin uskomuksiin liittyy erilaisia odotuksia, joita päihteidenkäyttäjä pyrkii kerta toisen perään orjallisesti toistamaan. Toistamisen pakko johtuu suurelta osin aivojen tehokkaasta tavasta oppia vaatimaan samaa tuhoavaa toimintamallia, jota alkoholiriippuvainen on aikaisemminkin toteuttanut.
Terapian lähtökohdan selvitys

 • Mikä on aiheuttanut ongelmat?
 • Mikä pitää niitä yllä?
 • Mitä muuttamalla ongelmia voidaan helpottaa?

Riippuvuudesta poisoppiminen
Lähtötilanteen selvityksen jälkeen tehdään johdonmukainen, tavoitteiltaan realistinen ja vaiheistettu suunnitelma muutosten saavuttamiseksi. Muutosvaiheita on kaiken kaikkiaan kuusi. Mahdolliset retkahdukset ja niiden analysointi kuuluvat muutosprosessiin. Terapiatyössä käsitellään ja realisoidaan päihdeongelmien syynä olevia haitallisia uskomuksia. Tavoitteena on opettaa asiakas tunnistamaan haitalliset uskomuksensa ja kokeilemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä kehittää asiakkaan omia ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Psykoterapeuttisen hoidon tukena voidaan tarvittaessa käyttää myös psykiatrin määräämää lääkitystä.
Riippuvuudesta poisoppimisen avainperiaatteita:

 • Haitallisten uskomusten selvitys
 • Muutoksen aikaansaaminen
 • Realistiset pää- ja osatavoitteet
 • Johdonmukaisuus ja järjestelmällisyys
 • Ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteys
 • Asiakkaan oman tavoitteen kunnioittaminen
 • Kotitehtävä

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

ILMOITUS

vastaamo

 

 

 

 

Psykoterapialla vahvistetaan ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia yksityis- tai työelämässä. Psykoterapeutin ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologit, psykiatrit ja teologit), jotka ovat saaneet psykoterapiaan 3-6 vuoden erikoistumiskoulutuksen.

Psykoterapeutit ovat erikoistuneet:

 • Psyykkisen sairauksien ja oireiden hoitamiseen
 • Sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien kehittämiseen
 • Elämän kriisitilanteista selviämisessä auttamiseen

Psykoterapiakeskus Vastaamolla on toimipisteet Helsingissä sekä Tampereella. Palveluksessamme on yli 60 psykoterapeuttia, psykiatria tai psykologia. Palvelemme noin 3000 yksityishenkilöä sekä kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, järjestöjä ja vakuutusyhtiöitä.
Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
www.vastaamo.fi/psykoterapia/helsinki
Tulintori, Tullikatu 6, 33100 Tampere

www.vastaamo.fi/psykoterapia/tampere

Neuvonta ja ajanvaraus:
www.vastaamo.fi, tuki@vastaamo.fi, 044 4141 000

Edellinen artikkeliAdressinimet eivät riitä
Seuraava artikkeliFallkullaan uusia hevosteitä ja vihdoinkin valot