Soininen sanoo tahdon, Pukinmäki ei

soinisen koulu
Onko yhdistäminen lopun alkua Soinisen koululle vai saako yhdistyvien koulujen rehtori muovattua Soinisesta vetovoimaisen koulun? KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Malmilainen Soinisen koulu ja naapurikaupunginosassa oleva Pukinmäen peruskoulu olisi opetuslautakunnan mielestä hyvä yhdistää hallinnollisesti elokuun alussa vuonna 2016. Kaupunginhallitus oli samaa mieltä.

Yhdistämistä on esittänyt Soinisen koulun johtokunta lokakuussa 2013. Se ei näe koulunsa olemassaolon pelastamiseksi muuta vaihtoehtoa, kuin oppilasmäärältään pienenneen koulun yhdistämisen isompaan kouluun.
Taustalla on tilanne, jossa maahanmuuttajavaltaisen Soinisen koulun vetovoima kantasuomalaisten keskuudessa on hiipunut. Koulun oppilaista liki 70 prosentilla on maahanmuuttajatausta.
Kouluja ja vanhempia on kuultu helmi- ja maaliskuussa, ja kaikki ovat saaneet jättää esityksestä kannanottonsa.

Soinisen koulun johtokunta olisi nähnyt parempana kumppanina Ylä-Malmin peruskoulun, mutta kallistui opetusviraston suosituksesta hieman lähempänä sijaitsevan Pukinmäen kannalle.
Pukinmäen peruskoulun johtokunta vastustaa yhdistämistä ja näkee myös Ylä-Malmin peruskoulun parhaana kumppanina Soinisen koululle.
Pukinmäen johtokunta toivoo, että koulujen yhdistämisasiat tehtäisiin valtuustokausittain. Nyt johtokunta on asetettu vaikeaan tilanteeseen, kun se on joutunut ottamaan nopeasti kantaa asiaan, josta on vaillinaiset taustatiedot.

Soinisen johtokunta sanoo ymmärtävänsä naapurikoululaisia.
– Tiedämme, että Malmin/Pukinmäen alueen kouluverkko on nipistetty jo niin tiheästi tiukoille, että koulujen on vaikea ottaa vastaan enää yhtään muutosta. Soinisen koulu lienee erityisen vaikea pala yhdistettäväksi juuri maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suuren määrän takia, kirjoittaa kannanotossaan Soinisen koulun johtokunta.

Soinisen koulun johtokunnan mielestä tulevassa oppilaaksiottoalueiden tarkastelussa on välttämätöntä yrittää jakaa Soinisen koulua vastapäätä oleva iso kaupungin asuntokortteli kahtia siten, että toinen puoli korttelista liitetään johonkin muuhun kuin tulevaan Pukinmäen peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen.
Lisäksi johtokunta esittää yhtenä mahdollisuutena sitä, että Pukinmäen pääkoululla tulevaisuudessa aloittaa vain yksi 1. luokka, johon tulee oppilaita kauimmaiselta laidalta.
Muut ekaluokkalaiset tulisivat Soinisen rakennukseen, johon muodostuisi tasaisemmin kulttuurisesti jakautunut 1.-4. luokkien sivukoulu. Tämä ikäluokka samassa rakennuksessa tukisi vertaisryhmänä myös koulua käyvien erityisoppilaiden koulupolkua.

Yhdistämisen on laskettu tuovan noin 140 000 euron vuotuiset säästöt. Osa säästöistä syntyy, kun Soinisen koulusta eläkkeelle jäävän rehtorin tilalle ei palkata uutta, vaan Pukinmäen peruskoulun rehtori ottaa johtaakseen molemmat koulut.
Kaupunginhallituksen esityslistalla asia oli maanantaina. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, tarvitsee se toteutuakseen puoltavan kannan vielä kaupunginvaltuustolta.

Pirjo Pihlajamaa

Lisäys: Uutinen on julkaistu keskiviikon Koillis-Helsingin Lähitiedossa. Tähän verkkouutisen alkuun on lisätty lause ” Kaupunginhallitus oli samaa mieltä.Lehti meni painoon ennen maanantaina kokoontuneen kaupunginhallituksen kokousta, joten päätös ei ehtinyt printtilehteen. Kokouksessa kaupunginhallitus hyväksyi koulujen yhdistämisen. Jäsen Sirpa Puhakka (vas.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä. Puhakan ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi.

Edellinen artikkeliPuistolan tori täyttyy esiintyjistä
Seuraava artikkeliKoulupäätökset liian nopeita