Tattarisuon vuokra-aikoja ei vielä jatketa

tattarisuo
Epävarmuus haittaa yrittäjiä. KUVA TEIJA LOPONEN

Tapaninvainiolla asuva kokoomuksen valtuutettu Kauko Koskinen toivoi 20 muun valtuutetun kanssa toukokuussa, että Tattarisuon teollisuusalueen vuokra-aikaa tulisi hakemuksesta jatkaa ainakin vuoteen 2050 saakka. Aloitteessa todettiin, että Tattarisuon teollisuusalueen tontinvuokrasopimukset ovat nyt voimassa enintään vuoteen 2034.

Vuokrakauden päättyessä yrittäjien on luovutettava tontti rakennuksista vapaana. Tämä ei innosta rakentamaan uusia halleja, eikä tekemään mittavia peruskorjauksia tai koneinvestointeja.

Aloitteessa myös huomautetaan, että Helsingin strategian eräänä tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki.

Koskisen aloite ei saanut suoranaisesti vihreää valoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on antamassa kaupunginhallitukselle lausunnon, jossa todetaan, että Tattarisuo ja Tattariharju mahdollistavat osaltaan monipuolista elinkeinorakennetta Helsingissä.

Valmisteilla olevassa yleiskaavassa alueen on tarkoitus osoittaa toimitila-alueiksi. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautavan käsityksen mukaan tuo termi pitää sisällään nykyisen kaltaisen toiminnan, mutta ei esimerkiksi isoa meluavaa konepajaa.

Ksv:n vastauksessa todetaan, että Malmin lentokentän vapautuessa asuntorakentamiselle alueelle kohdistuu monenlaisia muutosvoimia ja näin ollen ei ole syytä tehdä ratkaisuja, jotka sitovat alueen kehittämisedellytyksiä vain nykyisenkaltaisiin lähtökohtiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä vuokra-aikojen pituudet on syytä arvioida uudelleen viimeistään vuonna 2034.

Teija Loponen