Oikaisuvaatimus alakoulun säilyttämiseksi

tapanilan alakoulu
Taistelu Veljestenpiha 7-9 koulusta ei ole ohi, kunnallisvalitus on vireillä.

Tapanilalainen ylilääkäri Tiina Jaakkola on lähettänyt opetuslautakunnalle oikaisuvaatimuksen liittyen Tapanilan ala-asteen koulun Veljestenpiha 7-9 koulurakennuksesta luopumiseen 1.8.2014 lukien.

Opetuslautakunta joutuu käsittelemään oikaisuvaatimuksen syksyllä ja jos se ei tee kumoavaa päätöstä koulurakennuksesta luopumisesta, etenee asia kunnallisvalituksena Helsingin hallinto-oikeuteen.
Muutosvaatimuksen perusteina on, että päätös perustuu virheellisiin tosiseikkoihin ja on siksi lain vastainen. Lisäksi päätöstä tehtäessä on jätetty huomiotta useita päätöksenteon kannalta keskeisiä tosiseikkoja. Päätös on myös tehty virheellisessä järjestyksessä, koska asiaa valmisteltaessa ja päätettäessä ei ole noudatettu hallintolakia, kuntalakia eikä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Oikaisuvaatimuksen selvityksessä todetaan muun muassa, että Ympäristökeskuksen raporttia on käytetty väärin ja että ulkopuolisen konsulttiyhtiön kuntotutkimuksen tulosta, jossa rakennusta ei todeta korjauskelvottomaksi tai koulutilaksi soveltumattomaksi, ei tuoda esiin.
Opetuslautakunnan päätöksen perusteluissa todettiin rakennuksen korjaaminen tulevan erittäin kalliiksi ilman, että minkäänlaisia kustannuslaskelmia on tehty.
Päätöksessä myös todetaan, että kuntotutkijoiden mukaan henkilökunta oireilee huoneissa, jossa on muovimatto. Tätä ei kuitenkaan todeta kuntotutkimuksessa, opettajat eivät niin koe, eikä rehtorikaan ole sellaisesta kuullut, joten oikaisuvaatimuksessa huomautetaan Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön menetelleen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti kirjaamalla lausuntoonsa virheellistä tietoa.

Vanhempien vaikuttamismahdollisuuksien puutteita on ollut  muun muassa siinä, että tulevien 1-luokkalaisten vanhemmilla ei ole ollut mahdollisuutta lausua mielipidettään asiasta, eikä  edes saada siitä tietoa. Opetusvirasto on tiedottanut vanhempia asukaskuulemisesta ainoastaan Wilma-viestillä, jota tulevien koululaisten vanhemmat eivät saa.
Oikaisuvaatimuksen lopussa todetaan, että asiaa ei ole selvitetty riittävästi ja huolellisesti hankkimalla tarvittavia tietoja asiasta päättämiseksi.

Teija Loponen