Tapanilan alakoululle tyly loppu

tapanilan alakoulu
Taistelu Veljestenpiha 7-9 koulusta ei ole ohi, kunnallisvalitus on vireillä.

Opetuslautakunta  päätti juhannuksen alla luopua Tapanilassa Veljestenpiha 7-9:ssä sijaitsevasta ala-asteen koulun tilasta 1.8.2014 lukien.

Esittelijän mukaan Tapanilan ala-asteen koulun sivupiste on todettu Tilakeskuksen arviossa niin huonokuntoiseksi, että sen korjaaminen ei kannata. Korjaus olisi erittäin kallis ja rakennus ei korjauksen jälkeenkään tilakeskuksen asiantuntijoiden mukaan olisi sopiva koulutilaksi.
Opetuslautakunnan esittelijä muutti hieman aiempaa esitystään ja lisäsi siihen tietoja oppilasmääristä ja pinta-aloista. Uutta tietoa oli myös se, että Tilakeskuksesta on saatu perjantaina 13.6.2014 kosteus ja rakennetekninen kuntotutkimus, ilmanvaihtokanavien katselmus nuohouksen jälkeen (7.5.2014) ja hiilidioksidimittaukset toukokuu 2014 ja maanantaina 16.6.2014 ilmanvaihtojärjestelmästä tehty kuntotutkimus, jotka on toimitettu samana päivänä opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenille. Lisäksi jaoston jäsenet ovat  saaneet perjantaina 13.6.2014 Kaupunginmuseon kirjeen.

Kokouksessa lautakunnan jäsen Juha Leoni esitti, että opetuslautakunta palauttaa asian valmisteluun, koska tilan kuntoarvion tulkinnasta on eriäviä mielipiteitä. Pakollista tarvetta tehdä päätöstä koulun tiloista luopumisesta ei vielä ole, vaan asiaa tulisi selvittää paremmin ja tehdä asiasta päätös vasta syksyllä.
Enemmistö kannatti kuitenkin asian käsittelyn jatkamista, jonka seurauksena koulu päätettiin lakkauttaa.

Tapanilassa ollaan pettyneitä siihen, että Vihreiden Emma Karin ja muutamien muiden julkisista lausunnosta huolimatta Vihreät äänestivät mosalaisten toiveita vastaan.
-Vihreät ja Kokoomus ratkaisivat tämän asian. Ei lähikoulut, kyllä lähiruoka. Uskomatonta, totesi Jenni Korkeaoja aktiivisille toimijoille lähettämässään viestissä.
Tapanilan aktiivit keräävät kesän voimia ja ryhtyvät syksyllä entistä tiukempaan taistoon Tapanilan ala-asteen puolesta. Koulun Veljestenpiha 2–6 rakennuksista on valmistumassa kuntokartoitus kesällä 2014. Kartoituksen valmistumisen jälkeen arvioidaan rakennusten käyttöä tulevaisuudessa. Vanhemmilla on selvä näkemys siitä, että tästä rakennuksesta ei enää luovuta.
Kustannussäästöä Veljestenpiha 7–9 rakennuksesta luopumisesta syntyy vuokrina ja ylläpitokuluina vuositasolla 65 600 euroa.
Teija Loponen

Näin äänestettiin:
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Juha Leoni
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
J
JAA: Katri Korolainen (Vihr.), Minerva Krohn (Vihr.), Anniina Palm (Kok), Timo Raittinen (Kok), Wille Rydman (Kok)
EI: Toni Ahva (PS), Ville Jalovaara (SDP), Juha Leoni (Vas.), Nasima Razmyar (SDP)